Prop del 94% dels homes atesos pel programa d'intervenció per a maltractadors d'Igualtat i la Universitat de València no reincideixen

Un total de 257 homes que han exercit o estan en risc d'exercir violència de gènere van ser atesos a través d'aquest programa en 2021

Guardar

Manifestació en contra de la violència de gènere
Manifestació en contra de la violència de gènere

Prop del 94% dels homes que finalitzen l'atenció rebuda pel Programa Context d'intervenció per a maltractadors impulsat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Universitat de València no reincideixen en el maltractament contra les dones, segons la memòria d'activitat d'aquest programa durant l'exercici 2021.

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha assenyalat que, segons les dades recollides, "només un 5,7% dels homes participants en aquest programa de reeducació han tornat a cometre algun delicte de violència contra les dones un any després de finalitzar el tractament, la qual cosa indica el benefici d'aquest projecte per a conscienciar als agressors que assumisquen la seua responsabilitat i canvien la seua conducta".

En aquest sentit, ha afirmat que aquests resultats "confirmen la necessitat d'incloure el treball amb els agressors com un important mecanisme dins de les polítiques de prevenció de la violència de gènere".

Així, ha recordat que la intervenció amb homes maltractadors "és un dels compromisos adquirits pel Consell en la seua lluita contra la violència contra les dones, que es va plasmar en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista subscrit per institucions, partits polítics i societat civil en el seu conjunt".

En aquest sentit, ha destacat que entre les mesures recollides en el Pacte "es troba la importància de treballar amb els agressors en la línia de construir noves masculinitats que permeten avançar en una societat igualitària, ja que la igualtat entre dones i homes és el camí en la lluita contra actituds de control i totalitàries, que deriven en el masclisme i el maltractament".

Per això, en 2018 es va iniciar la col·laboració de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives amb l'equip del Programa Context de la Universitat de València, que va permetre impulsar aquesta iniciativa que el seu objectiu és prevenir la reincidència i protegir a les dones víctimes, als fills i filles d'aquestes, així com a futures parelles d'aquests homes.

Cal destacar que el Programa Context va ser premiat en 2021 per la Fundació "la Caixa" als millors projectes d'Innovació Social el que, segons ha expressat Aitana Mas, "ens anima a seguir treballant en aquesta línia, renovant el compromís amb la lluita contra la violència de gènere a través d'alternatives de conducta positives dirigides a la protecció de la víctima, la prevenció de la violència i la construcció de relacions de parella saludables".

Balanç en 2021

Durant el passat exercici, un total de 257 homes van ser atesos per les professionals del Programa Context. D'ells, 164 són homes penats que van participar en les activitats d'intervenció grupal a través d'algun dels 14 grups de tractament.

A més d'aquests, 33 són participants voluntaris que també van assistir de manera grupal, individual o través del grup de suport, durant aqueix mateix període, és a dir, que de les persones que estaven en intervenció un 16,75% van ser participants voluntaris.

D'altra banda, en fase de seguiment l'any 2021 es trobaven 60 participants que havien acabat la intervenció durant anys anteriors, quasi el doble que l'any anterior. Es tracta d'aquells homes que no assistien a sessions grupals de manera regular perquè havien finalitzat el programa, però amb els quals les psicòlogues mantenien un contacte trimestral.

Respecte al perfil dels participants en aquest programa d'intervenció impulsat per la Conselleria d'Igualtat i la Universitat de València, la majoria d'ells són homes amb una mitjana entre els 41 i 43 anys, dels quals la gran majoria (un 75,3%) són nascuts a Espanya. Així mateix, prop del 60% dels homes atesos tenia treball, mentre que el 40% es trobava en situació de desocupació.

D'altra banda, la majoria dels participants, el 53,8%, tenia estudis primaris o no tenia estudis, i el 72,3% no tenien parella en el moment d'iniciar la intervenció.

Programa d'intervenció

El programa d'intervenció i prevenció de la violència de gènere, del que s'encarrega l'equip del programa Context del departament de Psicologia Social de la Universitat de València, integrat principalment per dones professionals, que treballen amb els homes que acudeixen tant de manera voluntària com per una mesura judicial, i s'estructura en tres fases diferenciades.

En la primera fase d'avaluació i motivació es realitzen entrevistes individuals i grupals per a conéixer en profunditat als agressors, i verificar el compliment dels requisits per a accedir al programa i la seua motivació per a la participació en els grups d'intervenció.

En una segona fase, en la d'intervenció, els i les professionals formats expressament en violència de gènere treballen els factors de risc en els participants, així com els factors protectors. Aquests professionals són els encarregats dels informes de les altes i finalització de la intervenció.

Finalment, en la fase de seguiment s'ofereix ajuda i consell addicional als participants que han finalitzat la fase d'intervenció, es porten a cap avaluacions per a valorar l'efectivitat del programa, i es fa un seguiment voluntari de forma periòdica via telefònica i presencial.

La intervenció, que té una durada d'un any, compte també amb un pla motivacional individualitzat a desenvolupar amb cadascun dels participants, amb l'objectiu de generar una major adherència a la intervenció i motivació per al canvi. Cada grup d'intervenció estarà compost per 10-12 participants i tindrà una freqüència de 2 hores setmanals.

El conveni entre la Conselleria i la Universitat contempla també accions dirigides tant a la població general com als diferents professionals i agents socials, per a visibilitzar i conscienciar sobre la necessitat d'intervenir amb agressors amb una finalitat preventiva i reeducadora.

Entre elles, en 2021 destaquen les jornades "CONTEXT SUMA: 15 anys contra la violència de gènere" organitzades amb motiu del XV aniversari del Programa que van comptar amb més de 400 assistents i la participació de ponents i professionals expertes nacionals i internacionals.

Destacats