Oltra: "El servei valencià d'atenció a la dependència resol diàriament 148 expedients de noves persones beneficiàries"

Guardar

dependencia
dependencia
La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat la gran tasca que s'està fent en la Comunitat Valenciana en l'atenció a les persones en situació de dependència, i ha afegit que així ho demostra el fet que diàriament "es resolen una mitjana de 148 expedients de noves persones que s'incorporen al sistema d'atenció a la dependència".La vicepresidenta ha assenyalat que malgrat les dificultats que suposa la pandèmia de la COVID-19, des de gener d'enguany s'han resolt 21.576 expedients de persones que han sol·licitat el reconeixement de la dependència, i ha assegurat que es continua treballant "perquè cada vegada més persones que el sol·liciten puguen incorporar-se".Del total d'expedients resolts, 10.157 cobreixen les baixes que s'han produït en el sistema des de gener i la resta són noves prestacions i serveis.La Comunitat Valenciana compta en aquests moments amb 114.745 persones beneficiàries d'algun servei o prestació de la llei de Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal, una xifra que, segons ha explicat Mónica Oltra, reflecteix el treball que s'està fent des de la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal, on s'ha posat en marxa un sistema de qualitat gestionat per un grup específic d'operadors per a agilitzar aquells expedients més complicats per a tramitar.Respecte al nombre de sol·licituds presentades, des de gener s'han registrat un total de 18.745, "una dada que evidencia que la ciutadania continua confiant en la gestió que estan realitzant els equips de professionals de dependència tant de la Conselleria com de les entitats municipals", ha destacat la vicepresidenta.D'altra banda, el sistema de valoracions implantat per Igualtat permet continuar incrementant també de manera constant i progressiva el nombre de valoracions, havent-se realitzat en els primers set mesos de l'any 23.258 valoracions en tota la Comunitat, una mitjana de 160 valoracions diàries.Aquestes bones xifres de valoracions, ha destacat la vicepresidenta, responen, d'una banda, a l'augment del personal de l'equip de valoradores que ha passat a disposar de 802 professionals enfront dels 17 que hi havia en 2015.D'altra banda, ha assenyalat Oltra, "l'increment de valoracions és resultat de la bona gestió dels equips dels serveis socials municipals que estan realitzant una labor excepcional per a poder incorporar a les persones que més ho necessiten al sistema i que puguen rebre la prestació o servei que per dret els correspon".En relació amb el cost de les prestacions econòmiques, la Conselleria ha abonat des de principi d'any un total de 253,29 milions d'euros, en concepte de nòmines ordinàries mensuals, endarreriments i retroactivitat, que s'abonen durant els primers 5 dies hàbils de cada mes.

Dades actuals d'atenció

El sistema d'atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana atén en aquests moments a 114.745 persones a través d'alguna mena de servei o prestació econòmica, segons es desprén de l'informe que la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que es publica des de juliol de 2017 en la seua pàgina web.Per províncies, 35.468 són persones dependents d'Alacant, 13.171 de la província de Castelló i 66.106 persones corresponen a la província de València.Cal recordar que aquestes persones reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o una prestació econòmica per cuidador de l'entorn familiar, pel servei d'ajuda a domicili o pel recent recurs de l'assistent personal, tal com el sol·licitant i la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal del demandant.
Destacats