Més de 20.000 persones han utilitzat el simulador habilitat per Igualtat per a comprovar el dret a percebre la Renda Valenciana d'Inclusió

Al gener d'enguany es va activar en la web de la Conselleria per a conéixer el tipus de modalitat de la prestació a la qual es té dret

Guardar

Una persona utilitzant l'ordinador
Una persona utilitzant l'ordinador

Un total 20.454 persones han utilitzat el simulador que la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha habilitat en el seu web per a comprovar si tenen dret a percebre la Renda Valenciana d'Inclusió, segons ha informat la secretària autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials, Irene Gavidia.

Aquesta nova eina, activa des de gener de 2022, permet a la ciutadania conéixer, no solament si es té dret a la renda valenciana d'inclusió, sinó també la modalitat de prestació a la qual tindria accés, així com el lloc on ha d'acudir per a iniciar el procediment de tramitació segons el lloc de residència.

El simulador, ha explicat Gavidia, pretendre acostar la prestació a aquelles persones que poden ser beneficiàries de la mateixa i que, gràcies a ella, "poden comptar amb un instrument que els permeta treballar la seua inclusió social, ja que a més de la prestació econòmica, l'ajuda també compta amb eines, com els itineraris d'inserció".

Així, a través d'un llenguatge senzill el simulador va guiant a la persona usuària per diferents pantalles en les quals ha d'aportar informació referent a la seua situació laboral, membres de la unitat de convivència, possibles cobraments d'altres prestacions i ajudes, o qualsevol altra dada que puga ser rellevant a l'hora de ser titular de la renda.

Gavidia ha assenyalat que, en aqueixos moments, un total de 74.155 persones en situació de vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana són destinatàries de la renda, una prestació econòmica engegada pel Consell en 2017 "per a lluitar contra la pobresa i per la inclusió social i laboral dels col·lectius més vulnerables lloc que, a més d'una prestació econòmica, inclou itineraris d'inclusió".

La secretària autonòmica també ha destacat que la Conselleria ha decidit enguany actualitzar amb l'IPC totes les modalitats de les prestacions de la renda, la qual cosa suposa un increment del 5,5% de les quantitats establides, perquè les persones beneficiares no perden poder adquisitiu.

Així, per exemple, una família de quatre persones que rebia 864 euros mensuals pot percebre ara 911,52 euros, i arribar a 1.139 euros al mes amb el complement d'habitatge i drets energètics, una quantitat que permet fer front a la situació d'exclusió i a construir el seu projecte de vida independent.

Gavidia ha incidit que aquesta prestació té caràcter de "finestreta única", és a dir, es va dissenyar amb l'objectiu que les persones que tenen una situació de vulnerabilitat no s'hagen de passar tot el dia de departament en departament veient totes les ajudes a les quals poden tindre dret, sinó que en un sol tràmit tinguen accés a totes.

"D'aquesta manera les famílies poden disposar del temps necessari per a realitzar els itineraris d'inserció i abordar la situació d'exclusió social en la qual es troben", ha subratllat la secretària autonòmica.

Compatibilitat amb l'IMV

La renda valenciana d'inclusió, encara que té un caràcter subsidiari de la resta d'ajudes, és compatible amb l'ingrés mínim vital del Govern central, atés que aquesta última quantia és inferior.

D'aquesta manera i amb la finalitat que no perden poder adquisitiu, les persones perceptores de l'IMV reben de la Generalitat la diferència entre la prestació reconeguda de la renda valenciana d'inclusió i l'import que perceben de l'ingrés mínim vital. En 2021, es va complementar amb aquesta diferència a un total de 13.308 persones a la Comunitat Valenciana.

Requisits

Les persones sol·licitants de la renda valenciana d'inclusió han de complir, amb caràcter general, amb els següents requisits:

  • Residència efectiva de 12 mesos a la Comunitat Valenciana
  • En els casos de persones sense llar els ajuntaments hauran de facilitar el seu empadronament
  • Si no perceben cap prestació contributiva o no contributiva i compleixen els requisits per a percebre la RVI, podran accedir a rendes de garantia

S'estableixen com a exempts de complir els requisits les persones sol·licitants d'asil, refugiats, exiliats, apàtrides, prostitució, tràfic de blanques, explotació sexual, violència masclista i intrafamiliar.

Així mateix, en aquells casos en els quals els serveis socials municipals justifiquen circumstàncies extraordinàries es podrà accedir a la RVI malgrat no complir amb els requisits establits.

La renda és de caràcter indefinit sempre que persistisca la situació que fa necessària la seua percepció i la renovació es faça cada 3 anys.

Així mateix, les persones destinatàries tenen l'accés directe, en el mateix tràmit i sense haver de gestionar res més, a altres tipus d'ajudes, com les beques d'educació infantil, ajudes de llibres de text, despeses de matrícula d'educació, beques de menjador escolar, sanitat universal i prestació farmacèutica i ortoprotètica.

Destacats