Marzà: "Invertim 1,78 milions d'euros en la convocatòria de les primeres beques generals per a l'alumnat d'FP"

Guardar

El conseller Vicent Marzà visita un centre d'FP
El conseller Vicent Marzà visita un centre d'FP

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat les primeres beques generals per a l'alumnat d'FP dels centres docents sostinguts amb fons públics amb una inversió d'1,78 milions d'euros en quatre modalitats d'ajudes diferents. La convocatòria correspon a l'actual curs 2021-2022 i tots els detalls per a sol·licitar les ajudes es poden consultar en el DOGV
consultar aquí

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha explicat que "es tracta d'ajudes completament noves que complementen encara més l'impuls decidit que estem fent per a promoure els estudis de Formació Professional. Aquests quasi 1,8 milions d'euros estan dividits en quatre modalitats distintes d'ajudes perquè l'alumnat d'FP que ho necessite, tinga l'acompanyament econòmic necessari per a dur a terme els seus estudis".

La primera de les quatre modalitats de beques va destinada a l'alumnat d'FP Dual que està realitzant la formació pràctica en centres de treball de les administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.

En aquestes ajudes s'invertiran 300.000 euros i la quantia mínima que es concedirà per persona beneficiària és de 1.200 euros. Per tant, poden arribar a tindre beques 250 alumnes beneficiaris i el criteri de concessió serà la nota mitjana obtinguda per la persona sol·licitant en el curs anterior a l'actual 2021-2022.

Les altres tres modalitats de beca són ajudes destinades a compensar les despeses de desplaçament de l'alumnat, i els criteris de concessió venen determinats per la distància entre el domicili habitual de l'alumnat i el seu centre educatiu; o entre aquest últim i l'empresa en què l'alumnat realitza l'FP Dual o les pràctiques del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT). En els tres casos, per a poder optar a aquestes ajudes, cal que hi haja una distància mínima de 14 quilòmetres.

La beca per a alumnat que cursa FP Dual en empreses allunyades del seu centre educatiu o del seu domicili habitual va dirigida a proporcionar una ajuda a l'alumnat que realitza aquesta modalitat d'estudis en empreses valencianes o de la resta de l'Estat. En aquest cas, la inversió és de 400.000 euros i la quantia mínima que es concedirà per persona beneficiària és de 400 euros. Per tant, el nombre màxim de beques en aquesta modalitat és de 1.000.

L'objectiu d'aquesta beca és que l'elecció de l'oferta formativa d'empreses en la modalitat Dual no estiga condicionada pel factor distància i amb aquesta ajuda es puguen costejar les despeses de transport, manutenció i residència.

La tercera beca que es convoca, que té els mateixos criteris de puntuació que la modalitat anterior, s'ha dissenyat per a proporcionar una ajuda a l'alumnat que fa el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses allunyades del seu centre educatiu o en una altra autonomia. Les beques FCT compten aquest curs amb una inversió de 680.000 euros i la quantia mínima que es concedirà per persona beneficiària és de 400 euros. Per tant, el nombre màxim de beques serà de 1.700.

La quarta modalitat de beca, en què la inversió per a aquest curs és de 400.000 euros, és de desplaçament. Està destinada a sufragar íntegrament o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció de l'alumnat que cursa estudis d'FP en centres educatius ubicats a més 14 quilòmetres de la seua residència habitual.

Per a aquesta beca de desplaçament, la convocatòria del curs 2021-2022 estableix un import mínim que es concedirà per persona beneficiària de 1.200 euros. A aquesta quantia es podran sumar 600 euros més en concepte d'ajuda addicional d'allotjament si l'alumnat es veu obligat a residir fora del seu domicili habitual durant el curs acadèmic.

Aquestes beques de desplaçament oscil·laran entre un mínim de 1.200 euros si només són de transport i un màxim de 1.800 euros si inclouen l'ajuda addicional de residència. Per tant, el total de beques que es concediran en aquesta modalitat estarà en una forqueta que va d'un màxim de 333 si cap d'aquestes inclou el complement de residència i un mínim de 222 si totes compten amb aquesta ajuda addicional.

El termini per a sol·licitar aquestes beques acaba el 23 de maig. Es presentarà una sol·licitud per cada persona i modalitat d'ajuda. L'alumnat interessat pot trobar tota la informació i el model de sol·licitud de les ajudes en l'espai específic de l'FP que hi ha a la pàgina web de la Conselleria consultar aquí

L'alumnat de centres públics de la Generalitat ha de presentar la sol·licitud i la documentació addicional en el centre on està matriculat, mentre que la resta d'alumnat les ha de presentar en el centre d'adscripció.

Destacats