Les residències recuperen el contacte físic si les dues parts estan vacunades

Guardar

residencia massamagrell
residencia massamagrell
Les residències de persones majors de la Comunitat Valenciana recuperen des d'ara el contacte físic amb els seus familiars i persones que acudisquen a visitar-los, després de 18 mesos d'obligada distància social, sempre que estiguen vacunats i sota unes certes condicions de seguretat donada la positiva evolució de la pandèmia.Així es recull en la nova resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat, publicada aquest divendres en el DOGV, que actualitza les mesures vigents en els centres residencials i d'atenció diürna per a persones majors d'acord amb l'actual situació epidemiològica per a tendir cap a una normalització de la vida quotidiana.Així, la principal novetat és l'eliminació de la distància de seguretat durant les visites, sent només necessari l'ús de mascaretes i mesures higièniques generals, quan el centre es trobe en un municipi en situació de nova normalitat o nivell d'alerta 1, la persona resident i visitants tinguen la pauta de vacunació completa, i la trobada es produïsca en un espai obert on estiga garantida la ventilació o en tancats no compartit.A més, segueix sense haver-hi límit de familiars que acudisquen de visita quan el municipi estiga en situació de nova normalitat, nivell 1 i 2, encara que es manté l'obligació de sol·licitar cita prèvia. Per part seua, els centres en nivell d'alerta 3 que compten amb una vacunació alta o completa, podran mantenir les visites de manera escalonada al llarg del dia d'una persona o de fins a tres en el cas de convivents, que podran entrar juntes, sempre amb cita prèvia i durant un temps no superior a una hora. Els centres amb vacunació incompleta permetran la visita d'una única persona.Igualtat introdueix una nova categorització. A partir d'ara es considerarà un centre d'amb alta cobertura quan més del 80% de les persones residents i treballadores han rebut una pauta de vacunació completa. Per davall d'aquest percentatge serà un centre amb baixa cobertura de vacunació.A més, els centres que compten amb una vacunació completa i els d'alta cobertura de vacunació hauran de comptar amb un 5% de places per a garantir l'aïllament per a evitar que un contagi derive en un brot que afecte més població del centre i aquesta reserva s'augmentarà al 10% per als centres amb baixa cobertura de vacunació. No obstant això, es mantenen els grups bambolla per a "un millor control i rastreig i identificació de contagis en cas de brot".

EIXIDES DE PERSONES USUÀRIES

Així mateix, es permet les eixides ordinàries d'usuaris en els centres lliures de covid i tinguen vacunació completa de residents i treballadors fins al nivell 3 d'alerta, mesura que es fa extensiva als centres amb alta cobertura de vacunació i en situació de nova normalitat, nivell 1 i 2.Per part seua, en els municipis que estiguen en situació de nova normalitat, nivell d'alerta 1 i 2, els residents, independentment del seu grau d'immunització, podran eixir seguint el protocol que establisca la direcció del centre.El reingrés després d'una eixida amb pernoctació es realitzarà d'acord amb els criteris establits per la Conselleria de Sanitat sobre realització de proves i aïllament, en funció de la situació vacunal del centre i de la persona resident, de la duració de l'eixida i el nivell d'alerta del municipi de destí.Els nous ingressos es permetran sempre que el centre es trobe lliure de covid-19. No obstant això, en centres amb baixa cobertura de vacunació i en nivell d'alerta 3 únicament es permetran en centres lliures de covid-19 amb caràcter excepcional i d'urgència social.

SITUACIÓ VACUNAL

Les persones residents o usuàries no vacunades s'integraran individualment en grups bambolla de vacunats, no podent haver-hi en la mateixa unitat convivencial altres persones residents no vacunades.Per part seua, les persones treballadores hauran d'utilitzar en tot moment l'equip de protecció individual quan es troben dins del perímetre del centre, i si no estan vacunats s'assignades a grups bambolla de persones residents o usuàries amb pauta de vacunació completa, evitant entrar en contacte amb qui no estiga vacunat.A més, tots els usuaris podran acudir a centres de dia amb alta cobertura o de vacunació completa i que siguen independents de les residències. Si el resident no està vacunat s'integrarà individualment en grups bambolla d'usuaris vacunats i no podrà haver-hi en la mateixa unitat convivencial d'atenció altres usuaris no vacunades.Del mateix mode, els centres amb baixa cobertura de vacunació o incompleta, però que compten amb una infraestructura que permeta guardar les distàncies de seguretat i higiene tots els usuaris podran assistir al centre i si no és possible mantenir aquesta distància s'establiran torns rotatoris.Per als centres de dia annexos a una residència que tinguen la vacunació completa s'estableix l'atenció tant a residents com a no residents. En cas contrari, hauran d'establir-se espais diferenciats per a atendre les persones que visquen en la residència i a les quals no ho facen.Quant als centres d'atenció a persones majors (CEAM i CIM), podran fer les activitats i els serveis d'atenció individualitzada amb un 75% del seu aforament en el nivell d'alerta 1 i un 50% en el 2. i només es podran realitzar aquelles que requerisquen d'una taula i sempre amb grups no superiors a 6 persones, excepte en el cas de nova normalitat. El material necessari si és possible haurà de portar-se de casa. Per al nivell d'alerta 3 només es podran realitzar les activitats o prestacions individualitzades quan la persona usuària ho tinga prescrit.
Destacats