La transformació del model econòmic es forja a través de la Generalitat i la Xarxa de Càtedres universitàries

Així, es generen sinergies entre totes dues institucions que permeten avanços en el disseny i la implementació de mesures específiques

Guardar

universitat_valencia
universitat_valencia

La Generalitat col·laborarà amb les universitats de titularitat pública integrades en la Xarxa de Càtedres mitjançant la subscripció de convenis específics anuals, en els quals es fixarà un objecte diferenciat per a cada universitat. L'objectiu d'aquesta col·laboració és "contribuir a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana".

Així s'estableix en la resolució publicada aquest dimarts pel Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en la qual es determina el protocol general que estableix les bases de generals de la col·laboració futura de totes dues parts.

La Xarxa de Càtedres de Transformació del Model Econòmic constitueix una plataforma acadèmica que pretén contribuir a la formació, recerca i divulgació de les necessitats en matèria de transferència del model econòmic valencià.

D'aquesta manera es generen sinergies que permeten avanços en el disseny i la implementació de mesures específiques, i que aquests avanços siguen transferits a la societat de la Comunitat Valenciana.

L'activitat de la xarxa girarà entorn de tres eixos principals: en primer lloc, les activitats formatives dirigides a estudiants, empreses o institucions; en segon lloc, les activitats investigadores com, el desenvolupament de línies de recerca conjunta i el suport en la realització de tesis doctorals, estudis o treballs de recerca; i en tercer lloc, les activitats divulgatives.

Entre les activitats divulgatives figuren les publicacions sobre temes d'interés en l'àmbit de la Xarxa de Càtedres, la promoció en esdeveniments científics, tècnics i artístics, l'organització d'exposicions i concursos, la realització de conferències, seminaris i tallers o la promoció de trobades nacionals i internacionals de persones expertes.

ESPAI WEB

Així mateix, també es crearà un espai web i un perfil únic en les principals xarxes socials on cadascuna de les càtedres publicarà les activitats pròpies realitzades, independentment de la comunicació específica que es realitze en cada universitat.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic finançarà aquestes activitats amb l'aportació anual que es contemple en els pressupostos de la Generalitat de l'exercici corresponent. L'aportació econòmica s'establirà en cada conveni concret.

Per al compliment dels compromisos i del seguiment del funcionament del present protocol es constituirà una comissió paritària de seguiment, que estarà integrada per cinc persones en representació de les universitats signants i tres persones en representació de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, una de les quals ostentarà la presidència de la comissió i el vot de la qual dirimirà les situacions d'empat.

La universitat coordinadora de la Xarxa de Càtedres ostentarà la secretaria de la comissió.

Destacats