La segregació per sexe als centres educatius concertats té els dies comptats a la Comunitat Valenciana

La Consellería d'Educació insta a aquests centres a esmenar aquest "greu element discriminatori" de cara al pròxim curs

Guardar

Xiquets jugant al sambori
Xiquets jugant al sambori

En poc més de 150 dies comença el curs escolar 2022-2023 en la Comunitat Valenciana. I començarà amb novetats significatives. La Conselleria d'Educació va informar la setmana passada als centres educatius valencians concertats que segreguen per sexe que hauran d'esmenar "aquest greu element discriminatori". El motiu principal és l'entrada en vigor de la nova llei educativa, que té com a objectiu garantir la igualtat d'oportunitats efectiva per a l'alumnat, sense discriminar un sexe o un altre en la matriculació en els centres.

Hui dia, en territori valencià hi ha fins a set centres privats-concertats que segreguen per sexe i que estan sostinguts amb fons públics. Educació va enviar fa uns dies una carta a aquests centres perquè ho "reconsideren" de cara al període d'admissió del pròxim curs, i recorda que la Llei nacional 3/2020, la coneguda com a "llei Celaá", substitueix l'anterior Llei 2/2006 ("llei Wert") i estableix que en cap cas hi haurà discriminació per cap circumstància personal o social.

Segons Conselleria, la igualtat de gènere "és un dret fonamental i més en un àmbit tan sensible com l'educació, on cal fomentar aquests valors, i la segregació per sexe no té cabuda". I afig: "No té cabuda, a més, a l'escola inclusiva i coeducativa que s'està fomentant en el territori valencià". "Una escola que ha de servir de motor de la igualtat social i afavorir el canvi cap a una societat que fomente la igualtat de gènere en tots els sentits", sentència.

Així, des del departament que dirigeix Vicent Marzà, asseguren que els centres educatius "deuran necessàriament incloure i justificar en el seu projecte educatiu les mesures que desenvolupen per a afavorir i formar en igualtat en totes les etapes educatives, incloent-hi l'educació per a l'eliminació de la violència de gènere, el respecte per les identitats, cultures, sexualitats i la seua diversitat, i la participació activa per a fer realitat la igualtat".

Per això, en el pròxim procés de matriculació, la Conselleria d'Educació desactivarà en l'aplicació informàtica Ítaca la casella que marca per als centres 'masculí/femení' de l'apartat "educació diferenciada'. També, insisteix als centres que la llei qualifica d'"incompliment greu del concert" infringir les normes sobre admissió d'alumnes: "La reiteració en aquest incompliment podria comportar la qualificació com a incompliment molt greu i la consegüent rescissió del concert d'acord amb l'apartat 6 del citat article 62", conclouen.

Calendari d'admissió per al pròxim curs

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport va publicar el passat 28 de març en el DOGV (https://dogv.gva.es/datos/2022/03/29/pdf/2022_2679.pdf) el calendari d'admissió i matriculació per al curs 2022-2023 dels nivells d'Infantil, Primària, ESO i Batxillerat de la Comunitat Valenciana.

La novetat d'enguany és que Educació reforça encara més el procediment telemàtic d'admissió a través de la plataforma 'telematricula.es'. Així, les famílies, una vegada hagen obtingut la plaça escolar, podran per primera vegada realitzar la matrícula 'en línia' sense que siga necessari acudir al centre educatiu si així ho desitgen. Aquesta nova opció no impedeix que les famílies que ho preferisquen puguen realitzar la matrícula de manera presencial com sempre.

La presentació de sol·licituds d'admissió telemàtica en Infantil i Primària serà del 26 d'abril al 4 de maig. El 3 de juny, amb la publicació de les llistes definitives d'alumnat admés en cada centre, començarà la matriculació. Des d'aqueix mateix dia fins al 21 de juny, podran formalitzar la matrícula les famílies que opten per la nova modalitat 'en línia', i del 22 de juny al 6 de juliol les que vulguen fer-ho de manera presencial.

Pel que respecta a l'admissió telemàtica en ESO i Batxillerat serà del 26 de maig al 3 de juny. En el cas de l'ESO, les llistes definitives d'alumnat admés es publicaran el 18 de juliol i aqueix mateix dia començarà la matriculació 'en línia', que estarà oberta fins al 21 de juliol. Les famílies que opten per formalitzar la matrícula de manera presencial podran fer-ho del 19 al 22 de juliol.

Les llistes definitives d'alumnat admés en Batxillerat es publicaran el 22 de juliol i des d'aquest dia fins al 27 de juliol es podrà formalitzar la matrícula de manera telemàtica i, si s'opta per fer la matrícula de manera presencial, cal acudir en els centres educatius del 25 al 28 de juliol.

Destacats