La Generalitat treballa en un pla integral de foment del transport ferroviari de mercaderies

Guardar

210510_FOTO_1_AEspana__Seminario_Mediterranean_Corridor
210510_FOTO_1_AEspana__Seminario_Mediterranean_Corridor

La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, treballa en el disseny d'un pla integral de foment del transport ferroviari de mercaderies. En aquest sentit, el departament autonòmic està elaborant un estudi, en col·laboració amb la Càtedra Transport i Societat, per a identificar les possibilitats d'utilització de les autopistes ferroviàries per al trànsit comercial i el seu paper en el desenvolupament d'un sistema logístic sostenible i eficient.

"És fonamental impulsar, en col·laboració amb el sector privat, aquelles actuacions necessàries per a fomentar el transport de mercaderies per ferrocarril en el conjunt del nostre territori i la seua connexió amb la resta d'Europa i, en aquest sentit, infraestructures com el Corredor Mediterrani jugaran un paper clau", ha assenyalat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

"Dels pitjors moments viscuts durant la pandèmia hem aprés que necessitem un nou model de transport i logística", ha reflexionat el titular de Mobilitat en la seua intervenció aquest dilluns en el seminari web 'The Mediterranean Corridor: a boost for Europe'.

"Aquesta nova visió -ha continuat el conseller-, passa necessàriament per reforçar el pes del ferrocarril i, concretament, per treballar per a avançar en el traçat del Corredor Mediterrani".

"Existeix un ampli consens social, empresarial, acadèmic i institucional en la Comunitat sobre la necessitat d'aquesta línia ferroviària, clau per a la reactivació econòmica valenciana, espanyola, i europea, donat el seu potencial per a afavorir la connectivitat entre territoris i la seua eficàcia en l'intercanvi de mercaderies", ha explicat el màxim responsable d'Obres Públiques.

"El Corredor Mediterrani, a més d'una connexió fonamental del territori de la Unió, és un impuls al progrés i a la generació d'ocupació", ha declarat Arcadi España.

Mobilitat sostenible i segura

En la seua intervenció, el conseller ha destacat la sostenibilitat com una de les característiques principals del ferrocarril i, en aquest sentit, ha afirmat que mentre el transport en general suposa el 25% d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle a la Unió Europea, "el ferrocarril genera menys de l'1% d'aqueixes emissions".

"No obstant això - ha apuntat Arcadi España-, tan sols una mitjana del 7% de les persones passatgeres utilitza el ferrocarril en el territori comunitari i, respecte al transport de mercaderies, tan sols l'11% utilitza el sistema ferroviari enfront del 75% que es mou per carretera".

"Aquest pot ser un gran moment per a donar un impuls definitiu al ferrocarril de manera que s'equilibre la distribució actual de les maneres de transport cap a un altre sistema més eficient i sostenible", ha reflexionat el conseller.

"Tenim una oportunitat que no podem desaprofitar", ha asseverat el titular de Mobilitat en al·lusió als fons Next Generation EU del Pla de Recuperació d'Europa, dotats amb al voltant de 140.000 milions d'euros per a Espanya, "dels quals aproximadament la meitat, uns 72.000 milions, seran transferències".

"Aquest Pla posa un èmfasi inicial en la mobilitat sostenible, segura i connectada i els corredors europeus de transport compleixen aquesta doble funció: són eixos vertebradors i garanteixen una transició ecològica justa en aquest àmbit", ha remarcat el conseller.

"Per això diem que el Corredor és molt més que un ferrocarril -ha afegit Espanya-, és un projecte de totes i tots, una infraestructura multimodal que connecta nodes urbans, ports, terminals intermodals i plataformes logístiques".

Corredor Mediteráneo: cohesió econòmica, social i territorial

En l'àmbit econòmic, el Corredor Mediterrani tindrà un efecte expansiu sobre el PIB, "ja que per cada euro invertit es generaran 3,5 euros de guanys en el PIB dels països pels quals travessa", ha afirmat el conseller, i quant al consum energètic, la menor despesa del transport ferroviari respecte al del transport per carretera implicarà una reducció de 12,5 milions de tones de CO₂ a l'any.

A més, Espanya ha destacat "la cohesió social i territorial" que propiciarà "aquesta via de connexió de l'extrem sud-occidental amb les fronteres orientals en la Unió", a la qual ha definit com "una espècie de circumval·lació del Mediterrani que acostarà territoris i acurtarà temps de recorregut per a persones i mercaderies".

Al nostre país, el Corredor connectarà quatre comunitats autònomes que concentren el 50% del PIB espanyol així com també la meitat de la població, de la producció industrial i del turisme; el 60% de les exportacions a Europa, i el 65% del trànsit marítim.

"Per a la Comunitat Valenciana -ha exposat Arcadi España-, el corredor és una peça clau en la mesura que és un territori amb vocació comercial, on quasi dos terços de les exportacions es dirigeixen cap al continent i quasi la meitat de les nostres importacions vénen de la Unió Europea".

"No obstant això, els ports de València, Sagunt, Castelló i Alacant no estan connectats a la xarxa ferroviària d'ample europeu", ha lamentat el conseller, qui ha destacat que per la seua ubicació "en el centre de la façana mediterrània espanyola", engloben en la seua 'hinterland' àrees com Madrid, Saragossa i Barcelona, un dels extrems del Corredor Cantàbric Mediterrani.

Destacats