La Generalitat presenta la Guia-T per a agilitar els tràmits urbanístics

És una eina informàtica desenvolupada per la Conselleria de Política Territorial per a ajudar a elaborar i tramitar els informes sectorials

Guardar

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat presenten la Guia-T
La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat presenten la Guia-T

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha desenvolupat la Guia-T, una eina informàtica que ajudarà a agilitar els tràmits urbanístics.

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Urbanisme, la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, Imma Orozco, i el director general d'Urbanisme, Vicente García Nebot, han presentat aquesta plataforma informàtica dirigida als redactors de documents urbanístics per a l'elaboració, tramitació i resolució d'informes sectorials.

Com ha explicat el conseller de Política Territorial, Arcadi España, "és fonamental agilitar els procediments urbanístics i des de la Conselleria estem treballant per a desenvolupar eines de suport com aquesta Guia tant per als redactors dels documents urbanístics com per a tècnics i administracions sectorials". Per al titular de Territori, "en agilitar el procediment, se li dota de claredat, estabilitat i simplificació".

Així, ha afegit que "l'urbanisme ens ajuda a construir ciutats més democràtiques, habitables i sostenibles, que es convertisquen en espais de cohesió territorial, on tothom tinga les mateixes oportunitats per a desenvolupar el seu projecte de vida".

"En definitiva -ha assenyalat Arcadi España- es tracta d'aconseguir un urbanisme que es caracteritze per la cohesió social i territorial, agilitat, sostenibilitat econòmica i mediambiental i perspectiva de gènere".

Guia-T

L'eina Guia-T es planteja com una plataforma informàtica dirigida als redactors de documents urbanístics per a l'anàlisi de les afeccions sectorials, amb caràcter previ a la redacció d'un instrument o document urbanístic, amb l'única definició de la mateixa figura urbanística i el seu àmbit territorial.

Des de la Conselleria, la utilització de la plataforma Guia es proposa per a permetre l'estalvi de temps en diferents moments del procediment urbanístic i per a diferents actors com el promotor i l'administració.

En aquest moment, Guia-T es presenta amb set grans afeccions implementades: inundabilitat; infraestructura verda i paisatge; patrimoni cultural; afeccions per normativa sectorial de xarxes de transports, carreteres i mobilitat sostenible; afecció forestal; afeccions per vies pecuàries, i afeccions per espais naturals i Xarxa Natura 2000.

Aquestes afeccions han sigut implementades preferentment, per la seua gran incidència en la tramitació dels instruments de planejament. A partir d'ací, la plataforma Guia-T pot ser enriquida amb noves afeccions que afecten directament els instruments de planejament, a fi d'aconseguir la màxima agilitat en la seua tramitació.

Totes aquestes afeccions compten amb una guia sectorial, implementada en la plataforma, que contempla la normativa d'aplicació, les cartografies de referència i l'assistent que, pel mètode de pregunta/contestació, guia al redactor del pla amb la finalitat d'aconseguir l'informe final que determine les actuacions a realitzar en la seua tramitació i la documentació que ha de redactar.

Destacats