La Generalitat impulsa el cooperativisme i l'economia social

Guardar

Palau Generalitat
Palau Generalitat

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball té previst destinar, per al present any 2020, un total de 4.970.000 euros a les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció regulades de la Comunitat.

Les convocatòries de les diferents ajudes estaran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) a la fi del present mes de gener i en la pàgina web de la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme.

El principal programa d'ajudes, el "Programa de suport de l'Economia Social", dotat amb 3.685.000 euros, té com a objectius, segons la directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme, Teresa García, ''proporcionar les mesures econòmiques per al foment, formació i difusió de l'economia social i l'impuls de la creació d'empreses d'economia social''.

D'altra banda, ''es facilitaran també a aquestes empreses subvenciones per a prestació d'assistències tècniques i ajudes financeres i per a la integració de persones com a nous socis en elles'', ha explicat García.

Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes les empreses d'economia social, entitats associatives o representatives de les mateixes i institucions acadèmiques o científiques.

Per ordre d'importància, un altre programa que cal destacar és el d'"Inversió en entitats d'economia social". Amb un pressupost d'1.050.000 euros, té la finalitat de facilitar ajudes per a projectes d'inversió duts a terme per entitats i empreses d'economia social. Aquest programa està destinat a entitats i empreses d'economia social i a treballadors socis d'aquestes.

També es destinaran 150.000 euros a les "Ajudes en la constitució de noves empreses d'economia social". Es tracta d'ajudes destinades a fer front a les despeses associades a la constitució i registre de l'empresa i obertura dels seus locals o centres de treball.

Novetats

Com a novetats, cal assenyalar que s'amplia el nombre de beneficiaris i d'accions subvencionables per a incloure a tot el sector cooperatiu i afavorir la integració cooperativa.

Així, es dóna cabuda a una de les necessitats detectades en el Pla Biennal Fent Cooperatives I que farà factible l'execució completa del pla.

"Amb aquesta primera convocatòria -apunta Teresa García- se supera una de les primeres traves juridicoadministratives de les ajudes "Fent Cooperatives" i s'avança per a cobrir les necessitats del sector de manera integral.

L'ampliació a tot el sector cooperatiu de les ajudes de la Generalitat'' és un objectiu que hem d'aconseguir completament, ja que des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, continuem apostant per una economia que posa en el centre a les persones i per l'econovida de tots els valencians i valencianes", ha destacat la directora.

Presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds i la documentació adjunta per a l'obtenció d'aquestes ajudes es realitzarà, de manera telemàtica, accedint en la seu de la Generalitat (consultar ací) o a la Guia PROP. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les seues bases reguladores.

En les bases de les diferents convocatòries d'ajudes, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat, s'estableixen els terminis, tant d'inici de presentació de sol·licituds d'ajudes com per a presentar la corresponent justificació d'aquestes.

El doble de pressupost

El programa d'economia social dels pressupostos de la Generalitat per 2020, al qual pertanyen les ajudes esmentades, inclou tot el suport estructural en el sector de l'economia social i les ajudes al foment d'aquesta.El 80% de les ajudes van dirigides al sector cooperatiu pel lideratge que el cooperativisme exerceix en l'economia social en la Comunitat Valenciana.

La directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme ha posat en relleu que ''aquest programa presenta una evolució pressupostària, amb un augment continuat, ja que es destinen més del doble de recursos enguany que en 2015''.

En aquest sentit, García ha apuntat que ''s'ha d'afegir, a més, que tant en 2018, com en 2019, el programa d'ajudes de l'economia social ha esgotat tots els recursos que tenia assignats, establint-se prorratejos del 7% i del 30%''.

És a dir, existeix una demanda creixent que ''s'ha d'atendre, i que s'incorporarà, tant en el futur Pla Biennal 2020-2021, com en la resta d'accions del Programa d'economia social'', ha indicat.

Destacats