La Generalitat crea la comissió d'avaluació del dret a l'eutanàsia

Guardar

Metges a l'hospital
Metges a l'hospital
El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el decret de creació de la comissió de garantia i avaluació del dret a la prestació d'ajuda per a morir, prevista en la Llei d'Eutanàsia. La petició es podrà fer en centres sanitaris públics, privats, residències o en el domicili del pacient.Es tracta d'un òrgan multidisciplinari, amb un número mínim de set membres entre metges, infermeres i juristes. L'objectiu és garantir que, el pròxim 25 de juny, tant els professionals com la ciutadania disposen de tota la informació sobre els requisits, procediments i documentació per a exercir aquest dret en la Comunitat.Organitzats en grups de treball, liderats i coordinats des de la Conselleria de Sanitat, diversos equips formats per professionals de Medicina, Infermeria, Farmàcia, Sociologia, Filosofia, Bioètica, Dret i Treball Social han treballat per a implantar la Llei orgànica de l'Eutanàsia en l'àmbit valencià.Sanitat llançarà un pla d'informació i comunicació sobre el nou dret, dirigit tant a la ciutadania com als sanitaris, a través del seu web en un apartat específic amb contingut informatiu. També informa i forma al personal sanitari, tant de l'àmbit públic com privat, i als professionals dels Serveis d'Atenció al Pacient (SAIP).

DECISIÓ LLIURE

En concret, la llei estableix que el sol·licitant de la prestació d'ajuda a morir ha de ser major d'edat i capaç, estar a Espanya i residir al país almenys un any i veure's afligit per un sofriment intolerable a causa d'una malaltia en fase terminal o per una patologia irreversible que provoque greus limitacions a la seua autonomia física.En cas que la persona no tinga capacitat per a iniciar el procediment d'aplicació de la llei i haja realitzat instruccions prèvies o voluntats anticipades, la sol·licitud la pot presentar el representant designat acreditant la designació i instruccions prèvies de manera inequívoca.La petició, que el pacient pot revocar en qualsevol moment, ha de realitzar-se dues vegades en un termini no inferior a 15 dies entre totes dues i després d'un procés deliberatiu amb el metge, qui informa en profunditat i amb garantia del seu enteniment i capacitat del procediment.Aquestes sol·licituds han de fer-se per escrit i seguint uns passos que estan detallats en la llei. Són tràmits necessaris per a garantir que la decisió es produeix amb absoluta llibertat, autonomia i coneixement.Si la situació s'ajusta als requisits, el metge responsable emetrà un informe favorable que serà remés a la comissió per a la seua conformitat. En cas contrari, es denegarà la sol·licitud, encara que el pacient podrà recórrer a aquest òrgan per a la revisió del seu cas. Si se li torna a denegar, podrà fer-ho davant el tribunal contenciós administratiu.Per part seua, els professionals directament implicats en la prestació d'ajuda mèdica per a morir poden exercir el seu dret a l'objecció de consciència i han de manifestar-lo de forma anticipada i per escrit.

Arxivat a:

Destacats