La Generalitat ajorna el pagament del deute del lloguer a 798 famílies residents en habitatges públics

Guardar

1228 plantes fotovoltaiques Pobles VLC. Carpesa
1228 plantes fotovoltaiques Pobles VLC. Carpesa

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha ajornat des de juliol de 2019 el pagament del deute del lloguer a 798 famílies residents en habitatges públics de la Generalitat a través de la signatura d'actes de reconeixement. L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar en temps de pandèmia el pagament dels arrendaments a les famílies en risc d'exclusió social.

Del total de famílies acollides a aquest mecanisme durant aquest temps, 395 pertanyen a la província de València, 373 a la d'Alacant i 30 a la província de Castelló, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. Les actes de reconeixement són un recurs "molt important" per a garantir el dret a l'habitatge als qui es troben en situacions econòmiques "veritablement compromeses".

Amb aquest mètode de pròrroga de pagament, l'inquilí signa un document mitjançant el qual reconeix voluntàriament i expressament deure a la Conselleria una determinada quantitat de diners. En ell s'acorda entre les parts l'establiment d'un pagament ajornat del deute contret i determina la forma i temps d'abonament.

Prèviament a la signatura d'aquestes actes, els tècnics d'EVha estudien la situació concreta de la unitat de convivència, al costat dels serveis socials municipals que verifiquen la situació de vulnerabilitat, per a determinar les quantitats i terminis a retornar. L'objectiu és que puguen abonar una quantitat que siga assumible als seus ingressos familiars, sense haver de renunciar a les seues necessitats bàsiques vitals.

La signatura d'aquestes actes ha suposat un ajornament d'un total de 2.807.011 euros: 1.679.607 de la província d'Alacant, 1.048.322 corresponen a la de València i 79.082 a la de Castelló. A causa de la situació de la Covid-19, el Consell va decidir exonerar del pagament del lloguer a tots els habitatges públics de la Generalitat des d'abril fins a agost.

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, va assegurar en iniciar-se la crisi al març que cap resident d'habitatge públic que haguera perdut el seu treball o reduït els seus ingressos a causa de la Covid-19 anava a perdre el seu habitatge, ja que s'anava a aplicar una exoneració del pagament del lloguer al 100% dels inquilins per un període de tres mesos.

La situació derivada de la pandèmia s'ha estés en el temps, per la qual cosa es va decidir prorrogar altres dos mesos les mesures de bonificació o exempció del pagament de les rendes. "Enguany ha sigut molt dur per a milers de famílies que estan vivint situacions realment complicades, d'ací la nostra obligació com a administració pública d'ajudar-los perquè no s'hagen de veure en la tessitura de destinar els seus escassos recursos a pagar el lloguer o atendre les despeses familiars de primera necessitat", ha declarat el vicepresident Martínez Dalmau.

Les actes de reconeixement de deute s'emmarquen dins de les accions de xoc del Pla de Dignificació de l'Habitatge Social creat per la Conselleria per a gestionar i dignificar el parc públic.

Destacats