La Generalitat accepta la cessió d'immobles a Llíria per a destinar-los a centre d'Integració Social per a persones amb problemes mentals

Amb aquesta cessió es posa a la disposició de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives els immobles lliures de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa

Guardar

Palau de la Generalitat Valenciana
Palau de la Generalitat Valenciana

La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta, mitjançant mutació demanial, realitzada per l'Ajuntament de Llíria, dels immobles situats al carrer Farmacèutic Marqués Gil número 4 d'aquesta localitat, per a destinar-los a un centre d'Integració Social per a l'atenció de persones amb problemes mentals.

En concret, es tracta d'un local en planta baixa de 756,11 m² i quatre places de garatge de 25 m² de superfície útil cadascuna d'elles. Amb aquesta cessió es posa a la disposició de la Generalitat els immobles lliures de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa.

El passat 29 de juliol de 2021 el consistori de Llíria va acordar la cessió gratuïta, mitjançant mutació demanial, a la Generalitat d'aquests immobles per a destinar-los a centre d'Integració Social per a l'atenció de persones amb problemes de salut mental. A proposta de la Sotssecretaria de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives el passat 18 de novembre es van iniciar els tràmits legals oportuns per a l'acceptació de la cessió.

El consistori de Llíria, per part seua, procedirà a l'eliminació de qualsevol obstacle que puga impedir o dificultar l'execució del projecte previst.

Els immobles cedits s'incorporaran a l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat, en concepte de bé de domini públic destinat al servei públic social assistencial adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

En cas d'incompliment de les condicions de la cessió, es procedirà a la reversió immediata de l'immoble a la corporació local i es donarà de baixa l'espai de l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat.

Arxivat a:

Destacats