La Conselleria d'Obres Públiques inverteix 18 milions d'euros en actuacions de millora de l'accessibilitat en instal·lacions d'FGV

La Generalitat desarrollará plataformas para personas con movilidad reducida, adecuará pasos a nivel y zonas de cruce de peatones e instalará nuevos ascensores y expendedoras más accesibles

Guardar

metrovalencia alameda
metrovalencia alameda
La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha realitzat una inversió global de més de 18 milions d'euros en diverses actuacions (concloses i en marxa) per a millorar l'accessibilitat en instal·lacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV)."Un objectiu fonamental del Consell és impulsar i consolidar una xarxa de transport públic pròxima, eficient i accessible per a tots els valencians i valencianes", ha assenyalat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España."Per això -ha continuat el titular d'Obres Públiques-, fruit d'aquest compromís, la Generalitat fa un important esforç inversor per a dotar a Metrovalencia i TRAM d'Alacant d'unes instal·lacions i uns serveis que responguen a les necessitats específiques de les persones amb mobilitat reduïda".

Línies de Metrovalencia

En l'actualitat, la Conselleria de Mobilitat està executant obres de rebaixa d'andanes de Línia 9 del TRAM d'Alacant de cota de tren a cota de tramvia, de manera que les estacions queden adaptades a la circulació dels trens de la sèrie 5000.També en la Línia 10 de Metrovalencia s'estan implementant mesures d'accessibilitat com la duplicació dels ascensors, la instal·lació de cancel·ladores específiques o la construcció d'àrees de rescat assistit, en les quals FGV és pionera, i que representen un element addicional de reforç en situacions d'emergència per a les persones amb mobilitat reduïda.Quant a les línies 1 i 2 de Metrovalencia, ja es troba redactat el projecte de renovació de les estacions subterrànies, que contempla la seua adequació a la normativa d'accessibilitat.D'altra banda s'està ultimant la redacció del projecte de construcció de plataformes per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), en les parades de la xarxa de Metrovalencia que manquen d'elles, i d'instal·lació de senyalització podotàctil en vora d'andana en aquelles estacions que ja disposen d'aquestes plataformes. També es troba en aquesta fase el pla d'adequació d'accessos, amb millores en l'accessibilitat física, en estacions de superfície.

Passos a nivell i ascensors

Un altre grup d'actuacions, centrades en l'adequació de zones d'encreuament per a vianants, ha afectat els passos per als vianants de l'avinguda dels Tarongers de València, les voreres annexes dels quals a la plataforma tramviària s'han rebaixat per a facilitar el pas de PMR, i als passos a nivell de les estacions de La Canyada i Seminari-CEU, que han incrementat la seua seguretat i accessibilitat.Pel que fa a la dotació i adequació d'ascensors, en l'actualitat s'està procedint a la instal·lació progressiva d'un sistema de control remot, mitjançant comandament a distància, per a facilitar el maneig a PMR, i s'han renovat unitats en les estacions de Xàtiva i Nou d'Octubre, amb la substitució dels de funcionament hidràulic per altres elèctrics amb millors condicions d'accessibilitat.Finalment, s'iniciarà la instal·lació de noves expenedores de títols de transport accessibles i s'han realitzat estudis per al disseny de nous passos i expenedors per a l'adequació de les estacions de superfície.
Destacats