La Conselleria d'Agricultura sol·licita al Govern central que incloga la totalitat de les millores fiscals demandades pel sector

Guardar

mireia_molla_corts
mireia_molla_corts
La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica s'ha posat novament en contacte amb el Ministeri d'Agricultura per a sol·licitar-li que trasllade al seu torn al Ministeri d'Hisenda la petició que incloga la totalitat de les millors fiscals per al sector agrari valencià que ja van ser demandades el mes de febrer passat després de les reunions preparatòries sobre aquest punt mantingudes per responsables de la mateixa Conselleria i de les organitzacions agràries.L'ordre d'Hisenda, publicada el passat 28 d'abril en el BOE, recollia bona part de les propostes en matèria tributària plantejades per la Generalitat per a beneficiar als agricultors els cultius dels quals s'hagueren vist afectats de manera negativa per circumstàncies excepcionals, bé d'ordre climàtic, bé d'altres factors com la conjuntura adversa derivada de la COVID.No obstant això, en la referida disposició d'Hisenda van quedar excloses unes certes peticions, tant sobre el valor de la quantia de la reducció de mòduls com a relatives a determinats productes i zones susceptibles de veure's afavorides per aquestes millores fiscals. Per això, la Conselleria d'Agricultura, seguint les reclamacions del mateix sector agrari sobre aquest tema, s'ha dirigit una altra vegada al Govern espanyol per a sol·licitar-li que esmene les mancances detectades.En concret, el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Roger Llanes, ha remés una carta al sotssecretari del Ministeri d'Agricultura, Luis Álvarez-Ossorio, en la qual, després d'assenyalar que "s'ha recollit en part la sol·licitud realitzada per la Conselleria" en matèria fiscal per a les activitats agrícoles, exposa de manera detallada les reduccions tributàries que no han sigut tingudes en compte al mateix temps que demana que es prenguen en consideració les circumstàncies exposades i siguen degudament ateses.La missiva de Llanes s'acompanya per un exhaustiu i detallat informe del Servei d'Estudis de la Conselleria d'Agricultura en el qual s'adona de tots i cadascun dels aspectes que van ser sol·licitats per la Generalitat per a millorar les condicions tributàries dels agricultors valencians i que no es van veure plasmats en l'ordre d'Hisenda del passat mes d'abril.

Estalvi fiscal

Així mateix, en el document elaborat pel Servei d'Estudis es destaca que enguany l'estalvi fiscal derivat de la reducció de la base imposable per al sector agrari valencià supera els 92 milions d'euros.En aquesta quantia global es recull tant l'impacte de la reducció del rendiment net aplicat a l'activitat agrària, que va ser del 20% en lloc del 5% habitual, amb la finalitat d'alleujar la situació negativa causada per l'emergència sanitària de la COVID, com a les rebaixes, ja aprovades per Hisenda, i motivades per diverses causes excepcionals.En el primer cas, l'informe xifra l'estalvi fiscal resultant per als agricultors i agricultores i ramaders i ramaderes valencianes en 57,7 milions, mentre que en el segon el quantifica en 34,3 milions.

Arxivat a:

Destacats