La Comunitat Valenciana rebrà 864 milions del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència que reforçaran els serveis públics

La Comunitat Valenciana ha rebut el 10% dels fons ja adjudicats

Guardar

Ciudad Valencia
Ciudad Valencia
La Comunitat Valenciana ja té adjudicats per a l'exercici de 2021 més de 864 milions d'euros procedents del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència, un dels fons que componen el Next Generation UE. Les diferents conferències sectorials que s'han celebrat entre el Govern d'Espanya i les comunitats autònomes han definit les actuacions que es finançaran amb eixos fons i han establit el repartiment d'aquests fons. En total, i mancant que se celebren altres sectorials, la Comunitat Valenciana ha rebut el 10% dels fons ja adjudicats.El director general de Coordinació de l'Acció de Govern i responsable de l'Oficina Valenciana per a la Recuperació, Juan Ángel Poyatos, ha destacat la importància d'aquests fons perquè "permetran transformar la societat valenciana". "Això permetrà entre molts altres objectius digitalitzar l'educació, apostar per la nova formació professional, millorar les habilitats de les persones desocupades, millorar la gestió de residus, l'adequació energètica d'edificis públics o la rehabilitació de barris", ha especificat Poyatos.En total són 65 programes, incardinats amb les directrius europees de digitalització, transformació energètica i resiliència tant del teixit productiu com dels serveis públics fonamentals.En matèria mediambiental hi ha un total de sis programes ja definits: suport a la recollida selectiva de residus i l'economia circular (44 milions d'euros), la conservació de la biodiversitat, restauració d'ecosistemes i gestió forestal sostenibles (12 milions en les tres línies), actuacions en reserves de la biosfera (un milió d'euros) i actuacions en millora del proveïment d'aigua en xicotets municipis (7 milions d'euros).El suport al sistema de serveis socials i atenció a la dependència té una dotació de 72 milions d'euros per als tres programes que el conformen: dotació d'equipaments públics i incorporació de noves tecnologies a les cures domiciliàries, la digitalització dels serveis socials i projectes pilot de millora de l'atenció a la infància i l'adolescència i la millora integral de l'accessibilitat als serveis públics. A aquestes línies s'uneix la digitalització dels serveis vinculats a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista, dotat amb 1,3 milions.La transició energètica, un dels programes fonamentals, compta amb set línies d'actuació: ajudes a l'adquisició de vehicles elèctrics (42 milions d'euros), iniciatives de desenvolupament sostenible en municipis de menys de 5.000 habitants (8 milions d'euros), el foment de les instal·lacions d'autoconsum energètic tant en empreses com en llars (56 milions d'euros), la introducció de les tèrmiques renovables en la indústria (4,7 milions d'euros) i en el sector serveis (4,5 milions), el foment del biogàs en els processos productius (4,7 milions) i el desplegament de l'emmagatzematge energètic en edificis públics, de serveis i industrials (11 milions d'euros).Un total de 13 línies d'actuació conformen el reforç del sistema educatiu. Un primer bloc concentra el Pla de Digitalització i Competències Digitals del Sistema Educatiu, amb quatre fronts als quals es destinen un total de 105,5 milions d'euros, que inclouen la compra de dispositius portàtils, la instal·lació i manteniment d'aules digitals i la capacitació del personal.El segon bloc educatiu està destinat a impulsar la Formació Professional, amb 31,2 milions d'euros que es concentren en sis línies que inclouen des de la redimensió de l'oferta d'FP, la conversió d'aules en espais de tecnologia avançada, la creació d'aules d'emprenedoria en els centres públics d'FP, o el reconeixement de les competències bàsiques professionals adquirides a través de l'experiència.

Impuls a la Formació Professional

Finalment, el tercer bloc educatiu se centra en la modernització i digitalització del sistema educatiu, amb tres línies a les quals es destinen 31,5 milions d'euros, i implicaran l'impuls en l'escolarització del primer cicle d'educació infantil, el programa de reforç dels centres d'especial complexitat educativa i la creació d'unitats d'acompanyament i orientació personal i familiar de l'alumnat especialment vulnerable.En la sectorial de justícia s'ha aprovat una línia per a l'adquisició de llicències i equips per a fomentar el teletreball per als funcionaris d'aquesta àrea i que està dotat amb 2,4 milions d'euros.Pel que respecta al turisme, la Comunitat Valenciana rebrà en aquest exercici un total de 49,5 milions per a fomentar plans de sostenibilitat turística en destinació, un programa que es desenvoluparà amb les administracions locals.El suport al sector cultural, molt castigat per les restriccions obligades per a frenar la propagació del virus, existeixen set línies d'actuació. Sis d'elles formen un bloc vinculat a la revaloració de la indústria cultural. Per a aquest exercici s'han comptabilitzat tres milions d'euros per al foment de circuits de difusió cultural, sostenibilitat d'infraestructures d'arts escèniques i musicals, dotació de biblioteques i digitalització d'arxius. A més, la Comunitat Valenciana rebrà 2,3 milions d'euros procedents del programa Spain Audiovisual Hub, que inclou ajudes a les sales de cinema.En sanitat està ja aprovada una línia que forma part de la renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut. La Comunitat Valenciana rebrà 43,7 milions d'euros per a la renovació d'equipaments obsolets així per a la compra de nous per a aconseguir la mitjana d'equips per habitant de la Unió Europea.La conferència sectorial de política científica ha aprovat una línia d'economia blava, que inclou la investigació i monitoratge marí, el desenvolupament de l'aqüicultura sostenible i l'aplicació de noves tecnologies en el món marí (3 milions d'euros).En agricultura s'ha aprovat augmentar els recursos del Feder per al sector agrícola i les zones rurals, que implicaran que la Comunitat Valenciana reba 5,2 milions d'euros.La transformació digital concentra quatre actuacions que impulsen la connectivitat digital, l'impuls a la ciberseguretat i el desplegament del 5G. En total, més de 2,5 milions d'euros que donaran suport a eixes actuacions, incloent-hi bons digitals per a col·lectius vulnerables.En transports hi ha dos grans blocs d'objectius ja definits. D'una banda, el pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans, als quals es destinaran 30 milions per a actuacions directes de la Generalitat Valenciana dins de les seues competències en la matèria i 16,9 milions per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies.El segon apartat és la mobilitat sostenible, que inclou dues línies: la digitalització dels serveis administratius i transport a demanda (5 milions) i la digitalització d'empreses del sector (4,7 milions).Un altre dels grans blocs que finançarà el Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència és l'ocupació.En les línies aprovades fins ara, la Comunitat Valenciana podrà destinar 12 milions d'euros a la millora de les capacitats digitals dels aturats, 8,7 milions a fomentar una primera experiència professional dels joves en les administracions públiques, 9,7 a l'ocupació jove en el món de la investigació, 3,2 milions en el suport a les dones en l'àmbit rural, 10,6 milions de suport a col·lectius especialment vulnerables, 17,6 milions en el foment de l'emprenedoria i les microempreses, així com altres 3 milions d'euros en altres programes de formació i orientació.Finalment, el capítol d'habitatge compta amb dos programes ja tancats. La Comunitat Valenciana destinarà 124,6 milions d'euros a programes d'actuacions de rehabilitació de barris, d'edificis i a la creació d'un entorn favorable a l'activitat de rehabilitació- D'altra banda, en la conferència sectorial s'ha destinat a la Generalitat un total de 51,2 milions per a la rehabilitació sostenible del parc públic institucional tant de la mateixa comunitat autònoma com de les administracions locals.

"Invertir bé i aconseguir els objectius"

El director general de Coordinació de l'Acció de Govern ha destacat que es tracta d'una partida "molt important" de fons. "Tal com va assenyalar la ministra d'Hisenda dilluns passat en la conferència sectorial, l'important és tant saber invertir aquests diners en els terminis corresponents com que eixa inversió permeta aconseguir els objectius que es persegueixen en cadascuna de les línies d'actuació.Juan Ángel Poyatos ha recordat que les conselleries continuen treballant de manera coordinada amb el Govern per a tancar noves línies d'actuació i, per tant, nous fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que s'adjudicaran a la Comunitat Valenciana.La Comunitat Valenciana suma ja 1.350 milions d'euros procedents del fons Next Generation: 864 milions corresponents al Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència i 483 milions del React, fons aquest últim que ha permés entre altres actuacions, posar en marxa les ajudes del pla Resistir.
Destacats