La Comunitat Valenciana estrena l'òrgan interadministratiu del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha presidit la reunió constitutiva de l'òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials

Guardar

IMG-1055
IMG-1055

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que la Comunitat Valenciana és l'única a Espanya que compta amb un òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa de serveis socials, en el qual són presents l'Administració autonòmica, la provincial i la local.

Oltra ha presidit la reunió constituent d'aquest òrgan, que neix de la Llei de Serveis Socials Inclusius amb l'objectiu de ser un instrument que permeta el treball conjunt entre les diferents administracions públiques amb competència o atribucions en matèria de serveis socials i igualtat en la Comunitat Valenciana.

"És l'òrgan de governança del sistema públic de serveis socials en l'àmbit de l'atenció primària, tant la bàsica com l'específica", ha explicat, i en aquest sentit ha incidit en què "dies com avui són importants" en el camí cap al desenvolupament de la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.

El treball que es desenvoluparà per part d'aquest organisme servirà per a "marcar les directrius a seguir, sobretot en l'àmbit d'atenció prevalgués, i també per part del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials", ha incidit i ha ressaltat que també suposa "poder començar a construir sistema, que és el que no hi havia en serveis socials".

La constitució d'aquest organisme, ha manifestat, suposa "un pas històric en la vertebració dels serveis socials com a quarta pota de l'Estat del Benestar, al mateix nivell que la sanitat, l'educació o el sistema de pensions", a més de posar en evidència "la voluntat de consens i el desig de construcció comuna d'aquest sistema, en el qual les persones sempre estan en el centre".

En aquest sentit, ha recordat que enguany és el primer en el qual les tres diputacions s'impliquen directament en el finançament dels equips socials base, al costat de la Generalitat. Així la Diputació de València es farà càrrec dels municipis de menys de 15.000 habitants, mentre que les d'Alacant i Castelló de les de menys de 10.000 habitants.

La vicepresidenta ha assenyalat que aquest organisme és pioner en l'àmbit nacional, ja que és l'únic d'Espanya que integra als governs autonòmics i provincials, així com els ajuntaments, que en el cas dels de més de 100.000 habitants estaran representats directament, i la resta comptaran amb representants designats des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

El contracte programa

Oltra ha indicat que una de les primeres qüestions que abordarà l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials és la posada en marxa del contracte programa, amb el qual es donarà estabilitat al finançament que el Consell destina als ajuntaments per al reforç dels equips socials municipals.

"El contracte programa és el conveni pluriennal amb els ajuntaments i les entitats locals per a donar estabilitat al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i per a donar estabilitat a les plantilles, i que entrarà en vigor l'1 de gener de 2021", ha especificat.

La Conselleria d'Igualtat ha fet, en els últims 5 anys, un esforç inversor sense precedents que ha suposat multiplicar per 5 el pressupost per a contractar professionals, passant de 353 en 2105 als 1.956 que es financen actualment, la qual cosa està permetent reduir la ràtio d'atenció d'un professional cada 12.743 habitants, a un per cada 2.181.

La creació de tots aquests llocs de treball suposa millorar l'atenció que es dona a la ciutadania en la gestió d'ajudes com la dependència o la renda valenciana d'inclusió, ha declarat la vicepresidenta, qui ha afegit que a més suposa la consolidació de llocs de treball estables i molt vinculats al territori valencià.

La vicepresidenta també ha explicat que un altre dels aspectes que s'abordaran des d'aquest òrgan de coordinació és el mapa de necessitats de serveis socials, que servirà de base per a l'elaboració del Pla d'Infraestructures, que recollirà les instal·lacions de serveis socials que s'hauran de posar en marxa en els pròxims anys.

D'altra banda, l'òrgan de coordinació també té entre les seues funcions la formulació de propostes per al funcionament i la millora de la qualitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i actuar com a via de participació per al disseny i la planificació d'aquest.

Facilitar l'intercanvi d'informació entre les administracions públiques, especialment dels recursos destinats a serveis socials, és una altra de les tasques d'aquest organisme, que també s'ha d'encarregar d'emetre els informes preceptius sobre el pla estratègic de serveis socials, la cartera de prestacions i el pla d'infraestructures.

Destacats