La Comunitat Valenciana estrena els primers centres educatius pilot amb conectivitat wifi

Guardar

Aula infantil
Aula infantil
La Generalitat Valenciana avança en el projecte Escoles Connectades, que permet la connectivitat sense fil o wifi als centres educatius públics d'ensenyaments obligatoris de la Comunitat Valenciana. Per a això, ja ha posat en marxa l'equipament centralitzat i els primers centres pilot.Tant des de la Direcció General de Tecnologies de la Informació (DGTIC) com des d'Educació han explicat que s'ha finalitzat "amb èxit" la primera "fita" del projecte, el "més complex tècnicament", que suposa la definició i posada en marxa del model wifi de centre en els primers centres pilot i de l'equipament centralitzat per a gestionar la totalitat dels centres, ha indicat la Generalitat en un comunicat.El director general de Tecnologies de la Informació, José Manuel García Duarte, ha assegurat que es tracta d'"un pas més" en la digitalització dels centres que, al costat d'altres actuacions com l'augment de l'amplada de banda, la distribució de dispositius i equipament i altres projectes desenvolupats en el marc del Pla Mulan i ara del Centre Digital Col·laboratiu, permetran "encaminar el nostre sistema educatiu cap a una evolució decisiva de la metodologia docent".La iniciativa és fruit del conveni interadministratiu per al programa Escoles Connectades, signat amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional i l'entitat pública empresarial Red.es. L'objectiu del projecte és millorar la connectivitat a les aules i, per consegüent, l'oferta i els recursos educatius disponibles.En concret, el projecte consisteix en la implantació d'una xarxa sense fil o wifi en els centres públics d'educació infantil i primària (CEIP i CEP), centres rurals agrupats (CRA) i centres d'educació especial (CEE) de la Comunitat Valenciana.La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, ha realitzat les labors d'instal·lació per a la posada en marxa de l'equipament centralitzat i l'inici de les proves en tres centres pilots de la Comunitat, que són el CEIP Lluís Guarner de València, el CEIP Villar Palasí de Quart de Poblet i el CEIP Azorín de Catral."L'èxit, després de les proves en els tres centres pilot inicials, ens permetrà replicar el model wifi amb gran celeritat en la resta dels 970 centres sobre els quals es va actuar en el projecte", ha valorat García Duarte.Concretament, en els centres pilot s'ha realitzat la instal·lació de tota la infraestructura de la xarxa wifi (cablejat, canalització, armaris de comunicacions, commutadors i punts d'accés) necessària per a poder posar en producció les noves xarxes sense fils en els tres centres. A més, respecte a l'equipament centralitzat, s'han instal·lat les plataformes d'autenticació d'usuaris i de gestió de tota l'electrònica de xarxa associada.

ESPAIS

El projecte contempla la instal·lació de punts d'accés en, almenys, el 70 per cent dels espais docents de cada centre (aules, aules d'informàtica o tecnologia i laboratoris), assegurant així la cobertura en tots ells i en els espais comuns (sales de professorat, biblioteques, despatxos, etc.).A més, la definició de les xarxes wifi en els centres permetrà l'accés diferenciat a l'alumnat i al cos docent, amb diferents privilegis de navegació. L'autenticació en aquestes xarxes dependrà de la nova identitat digital, dins del projecte de Centre Digital Col·laboratiu (CDC) de Centre a Casa, la qual cosa permetrà tindre una identificació única per a accedir a tots els recursos educatius que tinga cada usuària o usuari a la seua disposició.

ANTECEDENTS

En 2017 el ple del Consell va autoritzar el conveni interadministratiu entre l'antic Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, la Generalitat i l'entitat pública empresarial Xarxa.és per a l'extensió de l'accés a la banda ampla ultraràpida dels centres educatius sostinguts amb fons públics, en el marc del programa Escoles Connectades.L'import màxim destinat per a finançar les actuacions previstes en el conveni és de 8.785.400,00 euros, dels quals 5.576.387,68 euros són aportats per Red.es i 3.209.012,32 euros, el 36,53%, per la Generalitat. No obstant això, a l'octubre de 2019 el Consell va autoritzar una addenda al conveni per a assegurar que les aules comptaren amb la màxima connectivitat wifi.Mitjançant aquesta, Red.es podria oferir, amb el mateix pressupost, una major densitat de punts wifi i una major cobertura en els centres educatius en els quals actuara i, en la resta, seria la Generalitat la que oferiria aqueix mateix servei en les mateixes condicions.Una vegada finalitzat el projecte pilot en els tres centres seleccionats es procedirà a dur a terme la instal·lació en els centres restants.
Destacats