L'IVAJ destina més de 10 milions d'euros a ajuntaments i mancomunitats per a consolidar la Xarxa Jove

Aquestes ajudes permeten la contractació de professionals de joventut en 130 ajuntaments i 34 mancomunitats

Guardar

Programa Xarxa Jove de l'IVAJ
Programa Xarxa Jove de l'IVAJ

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha resolt la concessió de 10.450.000 euros per a consolidar la Xarxa Jove mitjançant subvencions destinades a 164 ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Per a 130 ajuntaments amb població superior als 5.000 habitants l'IVAJ, entitat depenent de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, destina 7.306.000 euros, i per a 34 mancomunitats de municipis amb població inferior als 5.000 habitants la dotació dins de la línia 'Xarxa Jove" ascendeix a 3.144.000 euros.

La Xarxa Jove és el sistema públic valencià de serveis a la joventut, i té caràcter de servei públic essencial perquè es deriven prestacions indispensables per a satisfer les necessitats bàsiques personals i millorar les condicions de la qualitat de vida de la joventut.

La resolució publicada en el DOGV conté la relació de les entitats locals i mancomunitats que poden sol·licitar ajudes per a la contractació de professionals de joventut, o bé mantindre a les persones contractades o nomenades en exercici anteriors, i la quantitat concedida a cadascuna d'elles.

Selecció del personal

S'estableix que els processos de selecció del personal es faran tenint en compte les funcions i requisits contemplats en el Pla concertat de joventut 2019-2023, de municipalización de les polítiques integrals de joventut, que inclou la contractació o el nomenament d'un grup de professionals de joventut amb funcions específiques de planificació, coordinació i organització de les polítiques integrals de joventut, i un altre grup que durà a terme funcions d'intervenció directa amb les persones joves.

Així mateix, es contempla la contractació de psicòlegs i psicòlogues per a atendre el benestar emocional de les persones joves en el seu territori. En aquest cas, les activitats es realitzaran en coordinació amb el departament de salut de la mancomunitat i del departament corresponent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La contractació o nomenament de personal haurà de realitzar-se mitjançant un procediment selectiu en el qual es garantisquen els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Es valorarà com a mèrit la formació i l'experiència específica en polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari, incloses actuacions de voluntariat.

Xarxa Jove en acció

El treball que desenvolupa la Xarxa Jove en cada territori inclou un Pla Jove territorial, amb les dades necessàries per a l'elaboració del Mapa de recursos i serveis per a joves, enquestes, entrevistes a professionals de joventut i dades estadístiques.

També s'inclou l'organització d'un Fòrum Jove, com a eina de participació mitjançant la qual les administracions públiques i les persones joves dialoguen i treballen conjuntament per a construir les polítiques públiques territorials i sectorials.

El suport a la Xarxa Jove suposa a més el desenvolupament de Programes de joventut que posen l'accent en l'educació en la participació per a afavorir el contacte entre associacions i grups de joves, así com a programes en Instituts d'Educació Secundària (IES), centres juvenils, associacions i grups del sector, per a facilitar una participació més activa de les persones joves en tots els àmbits.

Així mateix, dins de les iniciatives es contempla l'impuls dels consells de Joventut i potència les activitats d'oci educatiu, la informació juvenil i la difusió de programes de l'IVAJ en matèria de voluntariat, Carnet Jove, Educació en Valors i bones pràctiques de Joventut.

Arxivat a:

Destacats