Igualtat obri el termini d'informació pública del projecte de decret del Consell per a la qualitat del Sistema Públic de Serveis Socials

Es tracta d'un dels decrets que desenvolupa la llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana

Guardar

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas
La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert un període d'informació i consulta pública a la ciutadania sobre el projecte de decret del Consell per a la qualitat del Sistema Públic de Serveis Socials. El procés, que s'ha iniciat amb la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, finalitza el 19 de juliol.

Es tracta d'un dels decrets que desenvolupa la llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana i que reconeix uns criteris i llindars mínims de qualitat per als serveis, centres i programes orientats a la seua millora contínua. El decret estableix, a més, els criteris per a la seua avaluació.

Cal recordar que la Llei suposa un nou model d'organització i gestió que parteix de considerar com a dret subjectiu unes prestacions de qualitat al servei de la ciutadania.

En aquest sentit, i com que la millora de la qualitat és un objectiu i un principi prioritari dels serveis socials valencians, el projecte de decret pretén dur a terme l'exercici de la competència de la Generalitat referida al control de la qualitat i els requisits exigits en matèria de certificacions de la qualitat en la xarxa de centres i serveis.

Això suposa la configuració necessària i actualitzada i una garantia tant per als centres i serveis propis com per als contractes de gestió externa de centres i programes quan el titular siga la Generalitat.

Al costat dels altres decrets duts a terme per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el marc de la llei de Serveis Socials Inclusius, la finalitat amb aquesta regulació és generar un sistema coherent, organitzat i planificat que es guie pels criteris de qualitat, eficiència i accessibilitat, per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i garantir la protecció de drets de les persones.

Consulta pública

L'esborrany del projecte de decret pot ser consultat en el portal web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (enllaç http://www.inclusio.gva.es/es/audiencia-publica-procesos-abierto o en el Portal de Transparència de la Generalitat. http://gvaoberta.gva.es.

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses, per a la seua consideració, a la direcció general de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials, a través del correu electrònic, [email protected], via electrònica i oficines de registre.

Destacats