Igualtat i Habitatge signen un acord per a incrementar el parc d'habitatge públic destinat a dones en situació de violència de gènere

Oltra: "Complim el compromís del Consell de donar resposta ràpida a les dones víctimes de la violència masclista, recollit en el Pacte del Botànic II"

Guardar

acuerdo igualdad vivienda
acuerdo igualdad vivienda

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, han signat un conveni per a facilitar l'accés d'habitatges per a llogar a dones en situació de violència de gènere.

Aquests habitatges són gestionats per l'Entitat Valenciana de l'Habitatge i Sòl (EVHA) i es destinen a dones víctimes de violència de gènere de manera individual o a través de projectes destinats a la integració, acompanyament i seguiment a través de l'Institut dels Dones.

La vicepresidenta Mónica Oltra ha destacat la importància d'aquest acord, amb el qual "es compleix un dels objectius del segon eix del Pacte del Botànic II". En concret, el punt 4 diu que es rehabilitaran en l'oferta del parc públic d'habitatge almenys un 10% per a garantir recursos residencials destinats a dones víctimes de violència gènere i persones que tinguen a càrrec seu. Se subscriuran convenis específics amb aquest efecte.

Per part seua, Martínez Dalmau ha ressaltat que "el conveni és la reafirmació dels compromisos del govern contra la violència masclista, un govern feminista i les dades així ho demostren. No sols hem superat el percentatge previst dels habitatges del parc públic sinó a més també destinarem el deu per cent dels habitatges que estem adquirint per tanteig per a les víctimes. Això ens permet destinar en aquest moment altres 30 habitatges més".

En aquest sentit, la vicepresidenta Oltra ha assenyalat que l'acord signat hui "cobra especial rellevància en el marc de la xarxa residencial per a atendre dones víctimes de la violència de gènere" que gestiona la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Es posa de manifest, ha agregat, l'esforç realitzat per a "configurar un sistema d'atenció que cada vegada té més recursos per a donar resposta ràpida a les dones en aquesta situació així com als seus fills i filles, que també són víctimes directes de la violència masclista".

"Les dones que estan en aquesta situació necessiten un acolliment i un acompanyament molt intens en el primer moment", ha explicat Oltra, que ha assenyalat que aquest treball "es fa en els centres de recuperació integral de la Conselleria", la qual cosa els permet tornar a "construir-se com a persones després d'haver sofert continuadament la violència de gènere i haver-se desconstruït", als quals la Conselleria destina 4,1 milions d'euros anuals.

Després d'això, hi ha un altre pas abans de tornar a la vida ordinària, "on cobra especial rellevància l'acord signat hui; és un pas intermedi on les dones maltractades van a un habitatge, en aquest cas del parc públic de la Generalitat, que ens permet continuar acompanyant-les encara que amb menor intensitat perquè, finalment, puguen fer el pas de desenvolupar el seu projecte de vida independent i tornar a la vida ordinària".

Oltra ha destacat que "el Govern del Botànic hem apostat des del principi per la configuració i ampliació d'aquesta xarxa que s'està intensificant amb l'acord signat hui".

En concret, ha informat que des de 2015 la Generalitat compta amb "70 habitatges fixos, que s'han ampliat amb altres 23" a les quals sumaran més gràcies a la dotació amb la qual compta la Vicepresidència segona per a reformar els habitatges, la qual cosa demostra l'esforç realitzat pel Consell per a millorar el sistema de protecció de dones en situació de violència de gènere".

Increment de recursos residencials

Per part seua, Martínez Dalmau ha afegit que la Conselleria d'Habitatge invertirà aquest any mig milió d'euros a reformar i millorar els habitatges destinats a les víctimes.

Cal destacar que un 10% dels habitatges del parc públic es destinen a dones víctimes de violència de gènere. Així, des de juny de 2015, els habitatges del parc públic adjudicats a dones víctimes de violència masclista han estat 104 mitjançant el conveni. Això significa que més d'un 10% dels habitatges adjudicats han estat per a dones en situació d'especial vulnerabilitat.

Centres Dona 24 hores

En la seua intervenció, Mónica Oltra ha ressaltat l'esforç realitzat per a reforçar la xarxa de centres assistencials, amb un increment del 125% en el nombre de professionals per a atendre aquestes dones, passat de 87 en 2015 a 197 en l'actualitat.

La vicepresidenta s'ha referit al treball realitzat des del començament de la pandèmia per la COVID-19, "durant la qual s'ha produït un augment del 58% de les atencions a dones que, en el confinament del primer estat d'alarma, estaven convivint forçosament amb el seu agressor".

En concret, de gener a octubre de 2020 un total de 9.500 atencions presencials a dones en situació de violència de gènere a través de la xarxa de Centres Dona 24 hores. Del total, 6.670 gestions corresponen a seguiment de casos ja coneguts prèviament, un 71,5% més que de gener a octubre de 2019; no obstant això, la situació provocada pel confinament a causa de la Covid-19 ha influït en el descens de nous casos atesos d'un 28,5% en comparació amb l'exercici anterior, amb un total de 2.698 atencions.

Així mateix, en els 10 primers mesos de 2020 es van atendre 52.722 consultes telefòniques, la qual cosa suposa una mitjana de 175 al dia.

Conveni entre Igualtat i la EVHA

Amb la signatura d'aquest conveni no sols es pretén mantenir aquest percentatge sinó incrementar-lo. Així, en virtut del qual es disposa en l'article 158 del Decret 75/2007 del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Protecció Pública a l'Habitatge, es tenen en compte criteris preferencials per a dones víctimes de violència de gènere, pel qual es concedeixen 50 punts, prioritat màxima. Les altres situacions preferencials reben puntuacions entre 10 i 15 punts.

Un dels objectius bàsics de la política d'habitatge de la Generalitat és elaborar, promoure i executar les mesures orientades a possibilitar l'articulació de polítiques d'integració i inclusió en relació amb l'allotjament de col·lectius amb especials dificultats socials d'adaptació: com les dones víctimes de violència de gènere.

En concret, des d'Habitatge s'estan executant obres de reparació de 18 habitatges propietat d'EVHA o adscrits a ella situats en 13 municipis de la Comunitat Valenciana, que es destinaran a dones víctimes de violència de gènere. La Vicepresidència segona destina mig milió d'euros a l'any al manteniment i condicionament d'aquests habitatges.

Destacats