Igualtat envia una circular als centres per a recordar la importància de mantindre les mesures de protecció malgrat la vacunació

Guardar

residencia-valencia
residencia-valencia

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha enviat una circular als centres residencials per a recordar la importància de mantindre les mesures de prevenció i protecció enfront de la COVID-19, malgrat la vacunació que s'està duent a terme en les residències de persones majors.

La Conselleria ha recordat que la vacunació és només una mesura preventiva més per a escometre la crisi pel coronavirus i, per tant, és obligat mantindre les mesures acordades tant per a les persones residents, treballadores, visitants i personal extern dels centres.

En el comunicat enviat als centres es destaca que la vacunació no ha de ser motiu per a relaxar el compliment de les mesures de prevenció establides per les autoritats sanitàries, com el manteniment de la distància de seguretat, higiene de mans, ús correcte dels EPI, ventilació d'estades i la resta de les actuacions indicades.

Concretament, es recorda als centres que han de complir estrictament les mesures adoptades per la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives del 5 de gener, que actualitza les mesures vigents en els centres residencials i d'atenció diürna per a salvaguardar l'estat de salut de les persones usuàries, atés que es tracta del col·lectiu més vulnerable al coronavirus.

Mesures acordades

En la resolució, la Conselleria ha acordat restringir les eixides ordinàries de les persones usuàries dels centres residencials de persones majors i de persones amb diversitat funcional i salut mental, una vegada valorada la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 i amb l'objectiu de protegir els centres de l'entorn de contagi.

Així, les eixides ordinàries, sense pernoctació, queden restringides a partir del nivell d'alarma 1 en el cas de les persones majors i a partir del nivell 2 per a les persones amb diversitat funcional. Per a les eixides vacacionals solo es permetran per un període igual o superior als 7 dies. Totes aquestes mesures quedaran restringides en el cas d'aconseguir el nivell d'alarma 4.

Per a la volta al centre serà necessària una PCR negativa dins de les 72 hores prèvies a l'ingrés i romandrà durant un període de 10 dies en aïllament preventiu. En cap cas es procedirà al reingrés d'una persona que presente símptomes compatibles amb la malaltia, havent-se de que procedir en el seu entorn familiar de la mateixa manera que està determinat per a la població general.

Respecte a les mesures d'higiene i prevenció es procurarà la vacunació enfront de la grip i la COVID-19 de les persones treballadores dels centres residencials i diürns tant d'atenció a persones majors com a persones amb diversitat funcional o trastorn mental greu.

Visites als centres

En el cas de les visites, es permeten només en centres lliures de COVID-19 , sempre amb cita prèvia, d'una duració màxima d'una hora i almenys una vegada a la setmana, tot amb la finalitat de facilitar la relació familiar.

Si el centre disposa d'espais a l'aire lliure, la visita es realitzarà preferentment en aquests espais amb estufes exteriors per a millorar el confort. També es podran produir en espais interiors reservats a aquest efecte, ben ventilats i amb pantalles, barreres o altres elements de separació que impedisquen el contacte amb la persona resident.

En tot cas, des dels centres es fomentarà el contacte amb familiars a través de mitjans telemàtics.

Els centres hauran de complir en tot moment les mesures de neteja, higiene i desinfecció de les instal·lacions estipulades per als centres sociosanitaris o els llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüent. Així mateix, es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències.

Destacats