Igualtat convoca ajudes per 5,5 milions d'euros per a millorar l'autonomia de persones amb diversitat funcional

Guardar

Trampolin
Trampolin
La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat ajudes per un import de 5,5 milions d'euros per a finançar el desenvolupament i posada en marxa de programes especialitzats i serveis de promoció de l'autonomia de persones amb diversitat funcional per al present exercici.A través de la convocatòria d'aquestes ajudes se subvencionen programes de convivència, promoció d'oci i temps lliure, de cooperació social, d'intervenció per a la prevenció i inserció social, de respir familiar, d'ocupació amb suport, de foment de la vida independent o campanyes de sensibilització, entre altres.Poden optar a aquestes ajudes les organitzacions o entitats sense ànim de lucre que gestionen o desenvolupen aquest tipus de programes o serveis socials especialitzats dirigits a persones amb diversitat funcional i a les seues famílies.Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte, entre altres qüestions, el compliment de clàusules socials. Així, es valorarà l'experiència de l'entitat i de l'equip humà en matèria específica d'igualtat de gènere de persones amb diversitat funcional i del seu personal.Així mateix, i dins del compliment de clàusules socials, es puntua la creació i manteniment d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.Segons estableix la convocatòria d'aquestes ajudes per a poder optar a una subvenció les entitats hauran de presentar una memòria del programa o del servei per a l'exercici sol·licitat, amb una anàlisi de situació i justificació de la seua necessitat, la capacitat tècnica, de gestió i financera de l'entitat, entre altres indicadors.La quantitat de la subvenció concedida a cadascuna de les entitats es determinarà en funció dels criteris de valoració que estableix la convocatòria, com l'interés i repercussió social del programa o servei, la qualitat del mateix o la seua viabilitat econòmica, així com l'experiència de l'entitat sol·licitant.El termini per a presentar la sol·licitud serà d'un mes a partir de la publicació de la convocatòria en el DOGV i es realitzarà via telemàtica.
Destacats