Habitatge publica al web les llistes provisionals a les ajudes 2023 a la compra d'habitatge per a jóvens, en municipis de grandària xicoteta

El termini per a presentar al·legacions o esmenar documentació estarà obert des del 27 de setembre fins a l'11 d'octubre inclusivament

Guardar

Bloc de cases
Bloc de cases

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge publica en la seua pàgina web les llistes provisionals de les persones sol·licitants de la convocatòria 2023 a les ajudes a la compra d'habitatges per a jóvens en municipis xicotets fins a 10.000 habitants o en risc de despoblament de la Comunitat Valenciana.

En les llistes figuren les persones sol·licitants la documentació de les quals està completa i aquelles que han d'aportar nous documents, per a fer-ho disposaran d'un termini comprés del 27 de setembre a l'11 d'octubre inclusivament. La presentació de les al·legacions o documentació s'ha de fer preferentment mitjançant tràmit telemàtic.

A les ajudes s'han destinat en aquesta convocatòria 1,6 milions d'euros, que venen previstos en l'actual Pla estatal d'habitatge, dels quals, 1,4 milions corresponen al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i 200.000 euros a la Generalitat.

El nombre de sol·licituds presentades en aquesta convocatòria ha sigut de 750, la qual cosa ha suposat un significatiu augment respecte a l'any anterior, que es van presentar 359 sol·licituds. Una vegada revisats els expedients, de les 750 sol·licituds presentades, 377 tenen la documentació completa i la resta, 373, estan pendents d'aportar algun tipus de documentació.

Per províncies, de les 750 sol·licituds presentades, 460 corresponen a la província de València; 193 a la província d'Alacant i 97 a la província de Castelló.

Les persones sol·licitants rebran un missatge de text telefònic (SMS) en el qual se'ls informarà de l'estat complet/incomplet de la seua sol·licitud. Els expedients de les persones l'estat de les quals siga complet, no han de presentar cap documentació addicional. No obstant això, les persones l'expedient de les quals s'identifique com a incomplet són les que han d'aportar la documentació exigida, en un termini comprés entre el 27 de setembre i l'11 d'octubre inclòs, per a completar la seua sol·licitud.

Una vegada recepcionada la documentació per a completar els expedients, es procedirà a la seua avaluació i posteriorment la Direcció General d'Habitatge dictarà la resolució de la concessió que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Destacats