La Generalitat planteja crear 622 quilòmetres d'infraestructura ciclista per a vertebrar l'àrea metropolitana

Guardar

Bicicletas al lado del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia
Bicicletas al lado del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia

El Pla de Mobilitat Metropolitana de València de la Generalitat, conegut com a PMoMe, subratlla entre les seues propostes l'"objectiu clar" d'incorporar 622 quilòmetres de nova infraestructura ciclista "de qualitat i vertebradora" en l'àmbit metropolità de València.

Sota la premissa que la mobilitat activa és la que "millor defineix el model de futur" per a l'àrea metropolitana, el primer eix de propostes del pla se centra en els desplaçaments a peu, amb bicicleta i en VMP. Aquest bloc d'actuacions, amb el nom de 'Mobilitat', compta amb un pressupost estimat de 75,2 milions d'euros, segons consta en el document preliminar del Pla de Mobilitat, que va eixir a informació pública el 3 de juliol amb un total de 60 propostes.

D'una banda, en una primera proposta d'aquest eix, el PMoMe es refereix a una xarxa estructurant d'itineraris ciclistes, l'objectiu dels quals és permetre "una connexió ciclista ràpida, segura i contínua" des dels diferents municipis cap a la capital, amb un pressupost estimat de cinc milions d'euros.

Es tracta d'una xarxa troncal amb corredors d'una distància aproximada de deu quilòmetres, que pretenen oferir una "alternativa real" als desplaçaments metropolitans amb cotxe de menys d'aquesta distància, que es realitzarien en uns 25 minuts amb bicicleta.

En l'àrea metropolitana existeixen ja diversos itineraris planificats per diferents administracions. La Xarxa d'Itineraris No Motoritzats (XINM) va fer una proposta d'emmallar la xarxa ciclista a nivell autonòmic integrant l'existent amb el planificat. El PMoMe exposa la necessitat de complementar aquesta proposta amb itineraris directes (troncals).

D'aquesta manera, a partir de la xarxa proposada per la XINM, s'ha identificat deu corredors radials, un circumval·lar metropolità, dos circumval·lares interns a València així com dues connexions lineals metropolitanes importants.

Cadascun d'aquests itineraris de la xarxa troncal tindrà un número perquè els usuaris associen la seua senyalització amb "una xarxa metropolitana ciclista de primer ordre". Es crearà la imatge de la xarxa ciclista Metropolitana, diferenciant els itineraris estructurals de la resta d'itineraris.

El PMoMe fa referència al corredor Oest i al nou pont ciclopeatonal sobre el llit que connecta Xirivella amb la Llum, així com la millora dels passos sobre l'A7, especialment a l'entorn de Paterna, potenciar els bulevards nord i sud de València com a extensió del cinturó ciclista de Carrer Colón i Xàtiva, i millorar la connectivitat ciclista en el trinomi Alcàsser-Picassent-Silla.

XARXA COMPLEMENTÀRIA SUPRAMUNICIPAL

Així mateix, en una segona proposta, la Generalitat planteja crear, a partir de l'Anell Verd Metropolità (55 km), una xarxa d'itineraris ciclistes d'àmbit supramunicipal i metropolità, amb un pressupost d'11,6 milions d'euros.

En ella, cada municipi es connectaria a l'Anell Verd; els municipis metropolitans aconseguirien una connexió de qualitat entre ells mitjançant infraestructura ciclista; les estacions de transport públic tindrien connexió ciclista amb el municipi més pròxim i els polígons industrials tindrien connexió ciclista amb els municipis i/o estacions de transport públic més pròxims.

El PMoMe presa com proposada base la xarxa existent supramunicipal pertanyent a Generalitat, a la Diputació i municipal, amb una longitud inventariada de 353 km actuals de carrils bici, 545 si s'inclouen els de València, dins dels termes municipals. La proposta planteja estendre l'actual infraestructura fins als 975 quilòmetres, 1.047 km si s'inclou València.

"L'objectiu és clar: aconseguir estructurar i vertebrar les connexions ciclopeatonals metropolitanes amb un total de 622 km de nova infraestructura ciclista de qualitat i vertebradora de l'àmbit metropolità de València", assenyala el document preliminar del pla.

Del total de la xarxa proposada, 527 km estan inclosos dins de la proposta de XINM i la del PMoMe incrementa en 95 km la xarxa ciclopeatonal acabant de completar les connexions ciclistes metropolitanes per a aconseguir la visió estructurada final metropolitana.

Dins d'aqueixos 975 km de xarxa ciclista metropolitana, 55 km corresponen al futur Anell Ciclista, actualment en procés de desenvolupament per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

XARXA CICLISTA MUNICIPAL

El pla inclou una tercera proposta per a una xarxa ciclista municipal. Es basa en la possibilitat de contribuir al finançament de la construcció de carrils bici que estiguen planificats en els diferents Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de cada municipi per part de la Conselleria de Política Territorial i altres entitats supramunicipals amb competències dins de l'àrea metropolitana de València. Comptaria amb un pressupost estimat de 29,8 milions.

La proposta es focalitza tant en la creació de noves xarxes internes com en la millora i adaptació de les xarxes existents estructurals, amb l'objectiu d'actualitzar la xarxa ciclista a estàndards més eficients i assegurances.

SISTEMA INTEGRAT DE BICICLETA

D'altra banda, el Pla de Mobilitat posa sobre la taula un sistema metropolità coordinat de bicicleta pública. En aqueix sentit, explica que actualment el sistema Mibisi (servei de bicicleta pública metropolità) està operant integradament en els municipis de Paterna, Mislata, Quart de Poblet, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Torrent, Catarroja, Meliana i Alboraia. Es proposa la seua transformació progressiva cap a un sistema híbrid tipus dockless, amb estacionament restringit a unes certes zones o àrees mitjançant mètodes de geo-restricció (geofencing).

Així, el pla inclou ampliar el nombre de municipis adscrits al sistema, incrementant l'oferta disponible de bicicletes metropolitanes, i millorar i ampliar les opcions de mobilitat amb bicicleta, flexibilitzant i ampliant els punts d'estacionament permesos en els municipis. En concret, proposa noves instal·lacions en els eixos València-Manises, València-Silla-Picassent, València-Paiporta-Torrent, València-Godella-Montcada, i València-Rafelbunyol.

Igualment, en aquells municipis amb sistemes ja en funcionament, es proposa ampliar el nombre d'àrees d'estacionament dels nous sistemes de manera que totes dues tecnologies estiguen integrades. En total, pretén incrementar el sistema actual amb la creació de 323 noves àrees d'estacionament 'geofenced'.

El PMoMe també contempla propostes per a finançar des de la Generalitat la implantació de carrers per als vianants. De manera paral·lela, aposta ajudar els municipis a implantar el concepte de Zona 30, zones on la circulació estiga limitada a 30 quilòmetres per hora.

Així mateix, en una cinquena proposta, el pla incideix a "garantir la seguretat dels desplaçaments a peu metropolitans", amb inversions de millora en voreres, creus i semaforització.

Unes altres de les actuacions proposades estan encaminades a facilitar un estacionament còmode i segur per a bicicletes i VMP; reforçar la senyalització viària per a millorar la seguretat dels ciclistes i millorar l'accessibilitat de les estacions de metro i Rodalia metropolitanes.

Destacats