La Generalitat impulsa mesures extraordinàries per a millorar l'accés de la ciutadania als servicis públics i eliminar càrregues administratives

Guardar

La portaveu del Consell, Ruth Merino
La portaveu del Consell, Ruth Merino

El Consell ha aprovat el Decret llei de Simplificació Administrativa de la Generalitat, que preveu mesures de caràcter extraordinari i urgent per a millorar l'accés de la ciutadania als servicis públics i eliminar càrregues burocràtiques.

Els canvis normatius introduïts van destinats a promoure la millora dels processos administratius i a eliminar barreres innecessàries per al desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana, segons ha destacat en la roda de premsa posterior al ple del Consell la portaveu i consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino.

El decret llei elimina o modifica 29 lleis, 37 decrets, huit ordes i més de 500 articles vigents que llastren la tramitació administrativa i que han sigut identificats després d'un procés en el qual han participat el sector empresarial, els col·legis professionals, les entitats locals i la ciutadania en general.

Entre les principals mesures per a impulsar l'activitat econòmica es troba la declaració de projectes d'interés autonòmic, l'activació del Canal Empresa, la potenciació de les declaracions responsables i la creació de les entitats col·laboradores de certificació i de la certificació documental acreditada.

Pel que respecta a les mesures dirigides a la ciutadania, s'establixen mecanismes per a acostar l'Administració a les persones, especialment a les persones majors, amb diversitat funcional o afectades per la bretxa digital. En concret, la Generalitat possibilitarà que la ciutadania puga accedir a través d'un únic punt electrònic a tota la informació generada, que haurà d'estar redactada en un llenguatge clar i senzill, entre altres mesures.

D'altra banda, el decret llei regula mesures aplicables tant a empreses com a la ciutadania, com ara la reducció de terminis, el sentit positiu del silenci administratiu i la interoperabilitat entre sistemes. Es prohibix a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental sol·licitar a les persones interessades l'aportació de dades o documents que puguen consultar en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat.

En el marc d'estes actuacions, la Generalitat aprovarà mitjançant un acord del Consell un model de govern de la dada orientada a la consecució d'una gestió pública pròxima a la ciutadania, automatitzada i segura, basada en la transparència, la protecció de dades personals, la corresponsabilitat, la coordinació i la qualitat de la dada.

El decret llei regula a més mesures de simplificació de caràcter intern, que impliquen canvis en el model operacional i organitzatiu de l'Administració, entre les quals es troba la implantació d'un gestor d'expedients comú. I també arreplega actuacions de col·laboració i organitzatives per a impulsar la simplificació administrativa en l'Administració local.

Destacats