La Generalitat destina més de 100 milions a la transformació digital de les aules "per a avançar en una educació més moderna i interactiva"

El compromís de la Generalitat és transformar 26.082 aules d'Educació Primària, Secundària i FP en Aules Digitals Interactives abans del 31 de març de 2025 i l'adquisició de 33.000 portàtils addicionals per a Primària

Guardar

Alumna durant la classe en un centre educatiu
Alumna durant la classe en un centre educatiu

La Generalitat avança en la transformació digital de les aules dels centres educatius sostinguts amb fons públics amb la primera licitació del Pla de Dotació d'Aules Digitals Interactives (ADI), dotat amb més de 100 milions d'euros.

El seu objectiu és "avançar en una educació més moderna, accessible i interactiva en un total de 26.082 aules", han explicat els responsables d'Hisenda i Educació, Arcadi España, i Raquel Tamarit.

De fet, el Consell ha tret hui a licitació els dos primers contractes per al subministrament i instal·lació de 7.300 aules digitals interactives, de les quals 4.000 estan destinades a 325 centres educatius d'Infantil i Primària i 3.300 a 83 instituts de Secundària, Batxillerat i Formació Professional (FP).

Seran les dues primeres adquisicions previstes en el Pla de Dotació ADI de la Generalitat, una de les inversions del Consell per a implementar el Programa per a la Digitalització del Sistema Educatiu (#EcoDigEdu) del Pla Nacional de Capacitats Digitals del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per un import estimat de 12,1 milions d'euros cadascuna d'elles.

Així ho han confirmat en una trobada mantinguda en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport els responsables d'Hisenda i Educació, els qui han indicat que "la finalitat és instal·lar, com més prompte millor, el nombre més gran d'aules digitals integrades i impulsar decididament els sistemes digitals interactius en els centres educatius valencians, la qual cosa ens permetrà millorar les competències digitals educatives dels nostres menors".

A la reunió també ha assistit el responsable de la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), José Manuel García Duarte.

Transformació digital

En aquest sentit, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, com a responsable de les TIC en la Generalitat, ha destacat que "el Pla de Dotació d'Aules Digitals i el Centre Digital Col·laboratiu, que té com a prioritat avançar en la interactivitat en l'aprenentatge, al costat d'iniciatives com la conversió d'aules d'informàtica fixes en aules completament mòbils, són actuacions que conformen un ampli pla de transformació dels nostres centres educatius que permetrà respondre a les noves necessitats i demandes identificades en els últims anys i servir de palanca de canvi en favor de la millora de l'educació".

Per la seua banda, la consellera d'Educació, Raquel Tamarit, ha assenyalat que des de l'àmbit educatiu "hem fet un esforç per introduir cada vegada més la formació digital en el dia a dia de la formació educativa". Així mateix, ha incidit que les aules digitals, amb els nous panells interactius en substitució de les tradicionals pissarres "ens permetran reformular les classes, en dotar-les de més material tecnològic per a treballar d'una forma diferent, on la pissarra i els pupitres ja no marcaran la dinàmica de classe, sinó que el prioritari seran els diferents espais on els alumnes treballaran amb el professorat les diferents matèries a través de les noves tecnologies".

"A part dels materials en sí -ha continuat Tamarit-, la qual cosa importa és que el seu ús s'integre correctament en les noves metodologies d'ensenyament, per això, tant des de la Conselleria d'Educació com des de la Conselleria d'Hisenda estem reforçant les aules transformadores, que són aules pilot que tindrem en funcionament en els Centres de Formació del Professorat perquè practiquen i traguen partit a totes les possibilitats pedagògiques que ofereixen les TIC".

De fet, tal com ha incidit Arcadi España durant la reunió "el pla de transformació digital en els centres educatius valencians està fomentant l'ús de la tecnologia a una escala sense precedents per a l'educació i la formació, amb un model trièdric d'ensenyament presencial, híbrida i a distància". Tot això, ha apuntat "en el marc del Pla Estratègic de Transformació Digital de l'Administració de la Generalitat (GEN Digital 2025) de la Generalitat, dotat amb més de 1.000 milions d'euros".

Aula Digital Interactiva

Una Aula Digital Interactiva (ADI) és un espai dins de les aules dotat d'elements tècnics per a la impartició de docència recolzada en les tecnologies i que permet la interacció de l'alumnat, mitjançant l'ús del dit o de punters, normalment en format de llapis digital. També existeixen aules digitals l'equipament de les quals està dissenyat específicament per a un àmbit de coneixement concret, com és el cas de la formació professional.

En el cas de la Comunitat Valenciana, les ADI estaran compostes, com a mínim, per un panell interactiu en substitució de les antigues pissarres, acompanyat per ordinadors portàtils que usaran els i les docents i l'alumnat durant les classes.

Per a aprofitar-les al màxim i facilitar la interacció, la DGTIC, al costat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i l'assessorament de la Delegació de Protecció de Dades, va a iniciar un nou projecte relacionat amb l'ús d'aplicacions educatives i de suport a la docència, en el marc del Centre Digital Col·laboratiu (CDC).

Els objectius del programa #EcoDigEdu se centren en la digitalització dels centres, una mesura d'inversió que persegueix avançar i millorar tant quant a mitjans tecnològics disponibles com en la integració efectiva i eficaç de les tecnologies en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

En aquest sentit, la Generalitat té el compromís de dotar d'un mínim de 26.082 aules digitals abans del 31 de març de 2025.

Pla de dotació d'ADI

El Pla de Dotació d'Aules Digitals Interactives anirà acompanyat a més de formació per al professorat en les Aules Taller o de Suport amb elements addicionals.

La primera contractació que s'acaba de licitar està destinada al subministrament i instal·lació de 4.000 aules digitals interactives corresponents a la primera fase d'adquisicions d'ADI bàsica per a Centres d'Educació Infantil i Primària (CEIP) i Col·legis Rurals Agrupats (CRA) de la Generalitat.

Concretament, està destinada a 325 CEIP i CRA, dels quals 121 són de la província d'Alacant, 53 de Castelló i 151 de València. L'import de licitació és de 12.100.000 d'euros, IVA inclòs, i el termini d'instal·lació de totes les aules és d'un màxim de 6 mesos.

La segona contractació compta amb el mateix import i termini d'execució i està destinada al subministrament i instal·lació de 3.300 aules corresponents a la segona fase d'adquisicions, referida a 77 Instituts d'Educació Secundària (IES) i 6 Centres Integrats de Formació Professional (CIFP) de la Generalitat. Dels 83 centres, 35 són de la província d'Alacant, 12 de Castelló i 36 de València.

L'aula bàsica compresa en aquestes licitacions està composta per una pantalla interactiva de 65 polzades per als CEIP i els CRA i de 75 polzades per als IES i CIFP, un ordinador portàtil i elements complementaris segons el plec de prescripcions tècniques particulars.

Arxivat a:

Destacats