La Generalitat convoca subvencions de 1,7 milions d'euros per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme

Guardar

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo
La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha convocat subvencions per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme destinades a promoure activitats que posen en marxa les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana i amb seu o delegació estable en aquesta. Per a això, es destinaran 1.750.000 euros en 2023, la qual cosa suposa un 16,66 % d'increment respecte a l'exercici anterior.

Increment de les ajudes durant les legislatures del Botànic

Les ajudes destinades a les entitats ciutadanes per al foment de la participació i l'associacionisme s'han incrementat en més d'un 600 per cent des de 2016, exercici en el qual la quantia destinada a aquestes subvencions era de 271.310 euros. A partir d'aqueix any, l'evolució dels crèdits destinats ha sigut notable.

Concretament, en 2021 es van destinar 885.00 euros, 1.500.000 d'euros en 2022, any en què es van realitzar els primers pressupostos participatius de la Generalitat i en què va resultar guanyadora una proposta ciutadana per a incrementar aquestes ajudes, i aconseguint-se la xifra d'1.750.000 euros en l'actual convocatòria per a 2023.

Accions subvencionables

Se subvencionaran les accions de formació en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme; el foment de la participació dels associats i associades en el dia a dia de l'entitat; així com la cooperació interassociativa i el treball en xarxa amb altres entitats.

Quant als objectius específics, que han de definir-se i desenvolupar-se en el projecte, s'orienten a promoure iniciatives i propostes per a aprofundir en els drets polítics de participació col·lectiva; al disseny d'espais o fòrums oberts de debat, intercanvi d'idees i elaboració de propostes, que puguen contribuir a la construcció de manera crítica de polítiques i presa de decisions públiques; a més de la promoció d'iniciatives de participació ciutadana que afavorisquen la realització de processos participatius que òbriguen espais de diàleg i acció sobre assumptes d'interés públic. També es contemplen les accions de foment de la innovació social i ciutadana que impulse la cultura i organització col·laborativa per a la participació ciutadana.

S'inclouen al seu torn el foment de l'associacionisme i l'adhesió de les persones en col·lectius organitzats per a dur a terme accions dirigides a millorar la qualitat de vida de les associades i associats; l'impuls de la cooperació interassociativa i potenciar el treball en xarxa i la col·laboració entre entitats associatives per a l'assoliment d'interessos comuns i d'optimització de recursos, mitjans i informació; així com incidir en la informació i formació de metodologies de participació dirigides als membres de l'entitat i/o a les persones beneficiàries de les actuacions de l'entitat.

Per a aconseguir aquests objectius se subvencionaran activitats i accions com a jornades, debats i fòrums oberts; disseny i execució d'instruments o eines que afavorisquen la participació de la ciutadania a través de xarxes ciutadanes, plataformes digitals, trobades associatives, entre altres; cursos de formació, seminaris, jornades, congressos o altres accions anàlogues en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme; accions d'assessorament a la ciutadania; i realització d'estudis, materials informatius, de difusió, divulgatius, etc, com a guies, butlletins, treballs o estudis d'investigació social en el seu àmbit territorial, relacionats amb la matèria.

El termini per a presentar les sol·licituds comença este dimecres,18 de gener, i finalitza el pròxim 14 de febrer. Es realitzarà exclusivament via telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat o a través de la pàgina web de la Conselleria de Participació.

El portal de Participació de la Generalitat ‘GVA Participa’ disposa d'informació addicional a través d'una píndola formativa que ofereix totes les novetats de la convocatòria. Al seu torn, el pròxim dia 31 de gener es realitzarà una sessió per a novetats i consultes que puguen plantejar les entitats ciutadanes.

Destacats