Fiscalia creu que pot haver-hi discriminació en la petició de Vox de dades de col·lectiu LGTBI però no veu delicte d'odi

Morera proposarà a la Mesa tramitar la sol·licitud amb el decret de Fiscalia perquè el Consell ho tinga en compte en contestar

Guardar

corts_fachada
corts_fachada

La Fiscalia de la Comunitat Valenciana ha dictat un decret, amb data d'aquest mateix dimecres, en el qual no creu que la petició de Vox presentada en Les Corts sobre sol·licitud de les subvencions a entitats LGTBI puga ser constitutiva d'un delicte d'odi tipificat en l'article 510 del Codi Penal, si bé si que considera que aquesta petició d'informació, en estar referida "exclusivament" a eixe col·lectiu "pot constituir una forma de discriminació".

A més, en el decret, firmat per la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, es recorda la Llei de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, en el sentit de subratllar que la contestació a eixa reclamació d'informació "podria suposar desvetlar l'orientació i identitat sexual dels afectats, la qual cosa podria implicar una intromissió en la seua intimitat".

La fiscal superior, en no veure indicis de delicte, arxiva l'expedient obert, i ho comunica al president de la cambra autonòmica, Enric Morera, als efectes oportuns. El passat 4 de juliol, la Mesa del parlament va acordar posar la petició de documentació de Vox en coneixement de la Fiscalia per a demanar el criteri d'aquest òrgan abans d'acordar o no la remissió al Consell de la sol·licitud.

Després de la contestació de la consulta feta per la Mesa a la Fiscalia, i una vegada rebut el decret amb la contestació, Morera proposarà a la Mesa la tramitació de la petició, adjuntant el document del Ministeri Fiscal, "perquè el Consell ho tinga en compte a l'hora d'efectuar la contestació per a no incórrer en discriminació ni en la revelació de dades íntimes", segons ha informat la cambra autonòmica en un comunicat.

Vox, a través de la diputada Ángeles Criado, havia sol·licitat una documentació sobre "subvencions en relació al col·lectiu LGTBI a la Comunitat Valenciana".

No obstant açò, des de la Presidència de les Corts, es va entendre que la referència genèrica al col·lectiu així com la informació "detallada" en relació amb els perceptors de subvencions, "persones que han impartit aquestes activitats amb menors", "antecedents penals", "acreditació de formació o preparació" o "criteri per al nomenament", podria contravindre la legalitat, així que després de consultar a la Mesa de la cambra, ho va posar en coneixement de la Fiscalia abans d'acordar o no la remissió al Consell de la sol·licitud de documentació.

En el seu decret, Fiscalia repassa la Circular 7/2019 de la Fiscalia General de l'Estat sobre pautes per a interpretar els delictes d'odi tipificats en l'article 510 del Codi Penal; l'article 14 de la Constitució Espanyola sobre igualtat davant la llei sense que puga prevaldre discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social; l'article 9.1 de la LO 3/2018 de Protecció de Dades i els articles 12 i 157 del Reglament de les Corts sobre el compliment de les funcions parlamentàries dels diputats.

Així mateix, cita els articles 7 i 144 de la Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat i l'1, 4 i 5 de la Llei 23/2018 d'Igualtat de les persones LGTBI.

Amb tot açò, conclou que els fets comunicats per Morera no presenten indicis de la possible comissió d'un fet delictiu, per la qual cosa no procedeix a obrir diligències d'investigació penal, però sí apunta al fet que la petició pot ser una "forma de discriminació" i implicar una intromissió en la intimitat dels afectats.

Arxivat a:

Destacats