Entra en vigor la Llei LGTBI que garanteix la igualtat real i efectiva d'aquest col·lectiu

Guardar

Bandera del col·lectiu LGTBIQ+
Bandera del col·lectiu LGTBIQ+

La Llei per a la Igualtat de les Persones Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuales i Intersexuales (LGTBI) que garanteix la igualtat real i efectiva de totes les persones amb independència de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, entra en vigor després de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Una norma que és un dels compromisos adquirits a l'inici de la legislatura del Consell i garanteix la llibertat i la igualtat d'unes persones històricament discriminades, repara injustícies, amplia drets i consolida els avanços de la societat.

Es tracta d'una llei integral, que a més d'ampliar i garantir drets, protegeix a les persones, educa en igualtat, fomenta una societat millor. A més constitueix un instrument per a prevenir agressions i corregir i erradicar qualsevol discriminació per qüestions d'orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.

La llei valenciana per a la igualtat LGTBI és la primera norma espanyola que dedica un capítol sencer a la situació especial i diversa de les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual, i que contempla l'engegada de mesures específiques de suport a la visibilitat i la sensibilització social sobre l'existència de cossos no binaris.

El text regula aspectes necessaris per a fer-la efectiva en els diferents àmbits de la societat tals com el social, familiar, educatiu, cultural, sanitari o laboral i de les diverses etapes de la vida, com la infància, la joventut o les persones majors.

A més, la llei realitza un reconeixement al col·lectiu LGTBI i estableix una sèrie de mesures d'aplicació i seguiment de la llei a través de mecanismes de participació.

Atenció a les víctimes

Entre diversos aspectes la llei presta una atenció integral a les persones víctimes de violència per LGTBIfóbia, per al que estableix l'elaboració d'un protocol específic i a més, crearà un servei públic d'assessorament i suport per a aquestes persones, que serà extensiu també als seus familiars i reunits.

També determina que els municipis de més de 50.000 habitants hauran de comptar amb grups especialitzats en la prevenció dels delictes d'odi, dins dels cossos de la policia local.

Així mateix, la llei prohibeix l'ús de mètodes, programes o teràpies d'aversió destinats a modificar l'orientació sexual, identitat o expressió de gènere de les persones i per a açò estableix que poden arribar a considerar-se com una infracció molt greu, la qual cosa pot portar aparellat sancions de fins a 120.000 euros.

Atenció sanitària

Quant al sistema sanitari públic, la norma arreplega la promoció de programes i protocols específics per a aquest col·lectiu, que donen resposta a les necessitats pròpies i en particular a la salut sexual i reproductiva de les persones LGTBI.

De la mateixa manera, contempla la garantia de l'accés a les tècniques de reproducció assistida en la sanitat pública a totes les persones amb capacitat gestant o a les seues parelles en condicions d'igualtat.

Igualment, garanteix a les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual, una atenció psicosocial integral i adequada a les necessitats mèdiques, psicològiques, jurídiques, socials, laborals i culturals d'aquestes persones. Per açò, existiran unitats de referència específica, i s'elaborarà un itinerari individual d'atenció sanitària integral.

Suport institucional

La norma també preveu la creació del Consell Valencià LGTBI per a vetlar pel desenvolupament de la llei, el seu seguiment i evolució. Es tracta d'un espai de participació ciutadana de caràcter consultiu, i en el qual estaran presents tant les administracions competents com a associacions, organitzacions sindicals i persones expertes.

També inclou la creació de l'Espai de la Memòria LGTBI, que albergarà arxius, registres i documents de la història de repressió que ha viscut aquest col·lectiu, i on es recorde a les persones LGTBI que van ser perseguides, torturades i assassinades.

Accions en l'àmbit educatiu

Respecte a les accions previstes en la llei en l'àmbit educatiu, s'incorpora el tractament de la diversitat sexual, familiar, de gènere i del desenvolupament sexual en la normativa reguladora del sistema educatiu.

Així, entre altres aspectes, conté en els currículums reglats continguts referents a aquestes qüestions i els protocols de prevenció, acompanyament i intervenció davant casos d'assetjament o violència, quan siguen per causa de LGTBIfóbia, inclourà materials específics.

Les famílies LGTBI

Quant a les famílies LGTBI, la llei també protegeix als fills i filles així com a les xiquetes i xiquets en acolliment per persones del col·lectiu LGTBI, per a evitar les situacions de discriminació que puguen patir per aquest fet.

D'altra banda, s'estableixen mesures de suport específiques a xiquetes, xiquets, adolescents i joves LGTBI i es considera violència familiar aquella que patisquen pel fet de pertànyer a aquest col·lectiu en aquest àmbit.

Arxivat a:

Destacats