Els centres educatius valencians tindran 1.227 auxiliars de conversa en anglés i francés

Guardar

Imatge d'un aula d'un centre educatiu
Imatge d'un aula d'un centre educatiu

El Ple del Consell ha aprovat el decret que estableix les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions destinades als auxiliars de conversa en llengües estrangeres en centres educatius.

L'objectiu d'aquesta mesura és afavorir tant l'aprenentatge de llengües estrangeres com l'aprenentatge de continguts curriculars vehiculats en llengües estrangeres per part de l'alumnat, amb l'ajuda de personal auxiliar nadiu, tal com s'està fent des de fa uns quants cursos.

Per al finançament esmentat, la Conselleria d'Educació destina aquest curs 9,84 milions d'euros. Els beneficiaris han sigut seleccionats pel Ministeri en un procés de concurrència competitiva d'acord amb la convocatòria anual per la qual es convoquen places d'auxiliars de conversa estrangers.

El nombre de beneficiaris seleccionats en aquesta convocatòria, que prové de fons propis de la Conselleria, és de 1.227, dels quals 1.197 són auxiliars de conversa d'anglés per a les escoles i 30 de francés per als instituts.

Cada un dels beneficiaris rebrà durant el curs 2021-2022 una quantitat mensual de 1.000 euros en concepte d'ajuda de manutenció i allotjament. L'horari setmanal d'aquests auxiliars serà de 16 hores.

Destacats