Els beneficiaris de prestacions no contributives per invalidesa, jubilació i incapacitat podran rebre la Renda Valenciana d'Inclusió

Guardar

Silla de ruedas dependencia servicios sociales
Silla de ruedas dependencia servicios sociales

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha arribat a un acord amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions perquè aquelles persones que reben prestacions no contributives d'invalidesa, jubilació i incapacitat permanent puguen rebre també l'ajuda a la qual dóna dret la renda valenciana d'inclusió en cas de complir els requisits d'accés.

Així consta en la resolució que aquest dilluns publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana sobre l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat per la modificació de la Llei d'RVI per a adaptar-la a l'entrada en vigor de l'ingrés mínim vital (IMV).

De fet, la decisió del Govern d'Espanya d'aprovar una renda bàsica com l'IMV va obligar la Conselleria que dirigeix Mónica Oltra a fer un estudi amb caràcter d'urgència perquè les dues prestacions no entraren en col·lisió ni es generaren duplicitats.

Per tant, el decret llei que ha sigut objecte de recurs i posterior acord serveix perquè la renda valenciana d'inclusió puga complementar els imports de l'ingrés mínim vital i perquè algunes de les ajudes que presta la Seguretat Social no siguen excloents a l'hora de tindre accés a la prestació autonòmica.

D'aquesta manera, l'acord afecta aquelles persones que tinguen prestacions per pensions no contributives en la modalitat d'invalidesa i jubilació, excepte les prestacions no contributives d'invalidesa amb complement per tercera persona i aquelles que tinguen compatibilitzada la percepció de la pensió no contributiva amb el treball remunerat.

També afecta aquells que perceben la prestació del Fons Nacional d'Assistència Social (FAS), en aquells casos en què després d'haver sol·licitat la pensió no contributiva no els reconeguen el dret a aquesta pensió i sempre que no tinguen dret a altres prestacions públiques, i les prestacions de l'assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) no concurrents.

Un altre dels punts solucionats és que els que perceben l'RVI tindran dret també a la sanitat universal i a la prestació farmacèutica i ortoprotètica, mitjançant l'adaptació de mesures que eliminen els obstacles en l'accés al tractament mèdic i al restabliment de la salut, de conformitat amb la legislació estatal.

D'altra banda, per a facilitar la gestió eficient i coordinada de la renda valenciana d'inclusió i l'ingrés mínim vital, i les duplicitats, es facilita l'intercanvi de dades entre administracions. Així, les persones sol·licitants de l'RVI i els que conformen la unitat de convivència podran prestar conformitat expressa per a facilitar les seues dades a altres departaments.

Destacats