El sistema de la dependència de la Comunitat Valenciana atén a més de 120.000 persones

Guardar

Un home passeja al costat d'un altre en cadira de rodes
Un home passeja al costat d'un altre en cadira de rodes

El sistema d'atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana atén actualment 120.396 persones a través d'alguna mena de servei o prestació econòmica, segons es desprén de l'informe que la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que es publica des de juliol de 2017 en la seua pàgina web. Per províncies, 37.464 persones són de la província d'Alacant, 13.861 de la de Castelló i 69.071 resideixen a la província de València, informa la Generalitat.

Durant el mes de novembre passat es van tramitar un total de 3.019 expedients, una dada que si es comptabilitza des de juliol de 2015 aconsegueix la xifra de 148.542 persones, els expedients de les quals han sigut introduïts dins del sistema d'atenció a la dependència. Respecte al nombre de sol·licituds presentades, durant el mes passat es van registrar un total de 2.863 noves sol·licituds.

D'altra banda, el sistema de valoracions implantat per Igualtat permet continuar incrementant també de manera constant i progressiva el nombre de valoracions, havent-se realitzat en tota la Comunitat Valenciana 3.921 noves valoracions durant novembre. Aquest increment respon principalment a la bona gestió dels equips dels serveis socials municipals.

Quant al cost de les prestacions econòmiques, la Conselleria ha abonat 45,1 milions d'euros corresponents a la nòmina de novembre, endarreriments i retroactivitat.

Les 120.396 persones en situació de dependència de la Comunitat Valenciana incloses en el sistema reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o bé una prestació econòmica per cuidador o cuidadora de l'entorn familiar, tal com la persona sol·licitant i la seua família i el treballador o treballadora social acorden com a millor recurs per a la seua situació personal.

"Els avanços en valoracions i resolució d'expedients són resultat dels canvis introduïts durant la passada legislatura en la gestió del sistema d'atenció a la dependència", han indicat les mateixes fonts.

En matèria de personal, en els últims anys no sols s'han reforçat els serveis de dependència de la Conselleria amb personal funcionarial, sinó també els serveis municipals, amb un "important" increment pressupostari per a crear una xarxa professional que permeta als ajuntaments assumir la valoració i tramitació d'expedients.

Així mateix, els pagaments mensuals que es realitzen, no sols per les nòmines sinó també els corresponents al pagament de la retroactivitat i a hereus i hereves, s'abonen durant els primers cinc dies hàbils de cada mes.

Destacats