El PP presenta un pla de rebaixes fiscals que inclou una baixada de l'IBI del 20% al 30%

Guardar

maria jose catala bajada ibi
maria jose catala bajada ibi
La portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, ha presentat hui el seu pla de rebaixes fiscals en l'IBI per a l'any 2022. Les mesures proposades pel PP beneficiària a tots els habitatges i immobles destinats a activitats econòmiques amb rebaixes del tipus de gravamen de l'IBI del 20% i un 30% per a immobles que tributen per l'ús diferenciat, és a dir comerços, hostalers, autònoms, oci i pimes. Eliminar per a 2020 la taxa per taules i cadires per als hostalers i bonificar el 95% l'impost de Plusvàlues per casos d'herències.Catalá va explicar que "és una manera de compensar l'esforç que totes les famílies, empreses i autònoms de València estan realitzant per a afrontar la pujada de la llum. Més de 650.000 rebuts es veurien beneficiats per aquesta mesura. Aquesta rebaixa fiscal suposaria un estalvi global de famílies i negocis de la ciutat de més de 44 milions d'euros".La proposta Reduir el tipus de gravamen de l'IBI en un 20% per a immobles de naturalesa urbana i un 30% per a immobles que tributen per l'ús diferenciat. Amb aquesta opció el tipus de gravamen de l'IBI per a immobles de naturalesa urbana a València quedaria fixat en el 0,602%. El tipus de gravamen de l'IBI per a ús diferenciat se situaria en el 0,835%.Amb exemple la proposta del PP preveu rebaixes en l'IBI que suposarien per a una família que ara paga 439 euros per un habitatge en l'avinguda del Cid amb la reducció deixaria de pagar 88 euros. I en el cas d'un restaurant en el Cabanyal que paga ara 1.400 euros per l'IBI es veuria beneficiat en més de 420 euros d'estalvi en impostos l'any 2022. Estem parlant que a les classes mitjanes i treballadores estalviar-les entre 50 i 100 euros de l'IBI per a 2022.En l'actualitat el tipus de gravamen de l'IBI de València està en el 0,723%, amb aquesta rebaixa proposada pel PP el tipus de gravamen de l'IBI per a immobles de naturalesa urbana a València quedaria fixat en el 0,602%. El tipus de gravamen de l'IBI per a ús diferenciat se situaria en el 0,835%. Això suposa un estalvi de les famílies de més de 44 milions d'euros en paga d'impostos a l'Ajuntament de València.El tipus de gravamen de l'IBI de la ciutat de València està per damunt de ciutats com Madrid (0,456), Barcelona (0,66), Sevilla (0,4123) o Saragossa (0,6758). La ciutat de València està al capdavant en el tipus de gravamen que és l'únic mecanisme municipal per a rebaixar o pujar l'IBI.Altres mesures fiscals propostes pel PP està suspendre la Taxa d'Ocupació de la Via Pública per Taules i Cadires en 2022. Això suposaria un estalvi per als hostalers, bars, cafeteries i restaurants, de més de 2 milions d'euros. Beneficiaria aquesta mesura a 3.476 contribuents es veurien beneficiats amb l'adopció d'aquesta mesura.I també es proposa bonificar l'Impost de Plusvàlua en un 95% per als casos d'herències. Prop d'un 50% dels contribuents per aquest impost el fan en virtut d'herència. Fent una translació de les dades que tenim del primer semestre d'enguany, podem aventurar que prop de 20.000 valencians es veurien beneficiats amb l'adopció d'aquesta mesura Suposaria deixar de recaptar uns 11,5 milions aproximadament que deixarien de pagar-se per aquest impost.Catalá afirma que aquestes rebaixes fiscals són viables "perquè cada any l'execució de les inversions són menors i es deixa per executar més de la meitat de les inversions previstes i eixe romanent acaba per a pagar deute o en els bancs, quan ha d'estar en les butxaques de les famílies i el teixit productiu".
Destacats