El Mapa de serveis socials valencians d'Oltra comença a veure la llum

El Pla d'Infraestructures Socials portarà noves residències a les zones més envellides amb la col·laboració interinstitucional entre Generalitat, Diputacions i Ajuntaments

Guardar

26PLENOCONSELL8
26PLENOCONSELL8

El Ple del Consell ha aprovat el decret que regula l'elaboració del Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana, en compliment amb la Llei de serveis socials inclusius de la Generalitat que ho estableix així en el seu article 26, configurant per primera vegada una organització territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials (SPVSS). El mapa es constitueix com una eina de planificació per a propiciar i garantir una distribució equitativa dels recursos i prestacions en tot el territori de la Comunitat, així com assegurar el principi d'igualtat i de proximitat de provisió i accés a les prestacions de tota la població, amb especial atenció a les zones d'alta dispersió geogràfica, risc de despoblament i baixa densitat demogràfica.

Amb l'objectiu d'aplicar els nous models residencials, fruit d'un intens i profund treball en el sector, i basats en la proximitat i en la creació d'espais petits que s'assemblen el màxim possible a una llar, aquest model "s'ha demostrat molt més efectiu en la lluita contra la COVID", segons la vicepresidenta y consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra. A més, des de la mateixa conselleria, s'està treballant sobre la base d'un mapa de necessitats i el Pla d'Infraestructures Socials tindrà un pressupost de més de 500 milions d'euros. D'aquesta manera, es posa en treball el foment de l'equitat territorial, perquè tothom tinga dret als recursos que necessite independentment d'on vsca i a més, amb aquest nou projecte durà a terme la creació de llocs de treball desenvolupant l'economia de les tres C.

El decret estableix la delimitació territorial precisa de les zones bàsiques, les àrees i departaments de serveis socials en els quals s'organitza territorialment el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, amb 21 departaments, 123 àrees i 218 zones bàsiques. El desenvolupament del decret implica, per primera vegada, que cada departament de serveis socials compte amb una persona de referència amb funcions de supervisió. Aquesta funció serà clau per a la implantació i ordenació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Al costat de la demarcació territorial, el decret també territorialitza l'estructura funcional del sistema, i s'estableixen dos nivells d'atenció mútuament complementaris: atenció primària i atenció secundària. La vicepresidenta i consellera Mónica Oltra ha qualificat aquest decret com a una "planificació i distribució equitativa dels recursos públics en tot el territori amb els principis de proximitat i igualtat". De la mateixa manera, Oltra ha destacat que aquest pas suposa que "per primera vegada en quaranta anys de sistema públic es configura una organització territorial", i per això ha remarcat que "sembla mentida que hagen hagut de passar quaranta anys".

D'una banda en el nivell d'atenció primària es diferencien dos nivells d'actuació: el de caràcter bàsic de competència local i amb major proximitat a la ciutadania, i el de caràcter específic amb competències compartides entre les administracions locals i autonòmiques. Per la seua part les competències de l'atenció secundària seran només en l'àmbit autonòmic.

Des de 2017, es va començar a treballar conjuntament des de Polítiques Inclusives i la Diputació de València on els municipis cedien a la Generalitat el solar per al centre o l'edifici a reformar, la Diputació edificava o reformava i finament, la conselleria dotava d'equip, tant mobiliari com de personal per a posar-ho en funcionament. Aquest mètode de treball ha aconseguit de moment dur a terme les primeres accions en una dotzena de centres i a 2017 es va executar la subvenció de 800.000 euros per a un nou centre amb vint places de malalts mentals així com un centre de dia i d'integració i rehabilitació (CRIS) de 70 places a Carcaixent.

D'altra banda, un projecte de Residència per a persones amb diversitat funcional intel·lectual de 36 places a Paterna per un total d'1.599.287 euros, una altra Residència per a persones amb diversitat funcional intel·lectual de 40 places a Sueca juntament amb un centre de dia per a persones amb diversitat funcional intel·lectual de 40 places per un total de 2.279.961 euros, així com una Residència de primer acolliment per a la infància a Llíria amb el pressupost de 910.478 euros.

Criteris d'elaboració

Per a l'elaboració del mapa s'han tingut en compte una sèrie de criteris com l'actual organització administrativa dels municipis dins de les demarcacions territorials històriques i culturalment consolidades.

S'ha respectat l'organització supramunicipal a través de les mancomunitats com a prestadores de serveis socials en nuclis poblacionals més reduïts, i les realitats històriques de la capacitat d'autoorganització local.

Així mateix, s'han tingut en compte variables d'índole social i demogràfiques, com les xarxes de comunicació o les característiques territorials, i la concordança amb altres sistemes de benestar, com el de Salut.

Destacats