El Govern qüestiona alguns articles de la llei d'igualtat LGTBI valenciana i convoca una comissió bilateral

Guardar

Ley_LGTBI
Ley_LGTBI

El Govern central manté algunes discrepàncies sobre dos articles de la llei valenciana d'igualtat de les persones LGTBI, relacionats amb polítiques en ocupació i infraccions, i ha convocat una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat per a solucionar-les.

Així consta en la resolució datada el passat 1 de març que publica hui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en la qual s'explica que s'iniciaran les negociacions per a resoldre les discrepàncies entorn dels articles 26 i 60 de la citada llei, que va ser aprovada per Les Corts el 29 de novembre de l'any passat amb el suport de tots els grups menys el PP, que es va abstindre.

En concret, l'article 26 versa sobre la integració del dret a la igualtat de tracte i oportunitats de les persones LGTBI i estableix que la conselleria amb competències en ocupació ha de tindre en compte en les seues polítiques "el dret de les persones a no ser discriminades per raó d'orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar".

A més, indica que les empreses "han de respectar la igualtat de tracte, de condicions i d'oportunitats de les persones LGTBI" i, per açò, "han d'adoptar mesures dirigides a garantir el seu accés al treball en condicions d'igualtat, per mèrit i capacitat, i evitar qualsevol tipus de discriminació". Afig que el Consell "impulsarà mesures per a fomentar la igualtat i la no discriminació de persones LGTBI, especialment dirigides les pime, que inclouran el suport tècnic necessari".

Per la seua banda, l'article 60 tracta sobre les infraccions administratives, que es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus i detalla en què consisteixen.

Van des de "utilitzar o emetre expressions vexatòries" contra les persones LGTBI o les seues famílies en els servicis públics, la imposició de disposicions o clàusules en els negocis jurídics que constituïsquen o causen discriminació" per eixa raó o la difusió en centres educatius de la Comunitat de llibres i materials que presenten les persones com a superiors o inferiors en funció de la seua orientació sexual, així com la realització de teràpies d'aversió.

Segons ha pogut saber Europa Press, es qüestionen aspectes com l'obligació de les empreses de respectar la igualtat de tracte, condicions i oportunitats que des del Govern no consideren que entre en contradicció amb la legislació estatal, però sí s'estima que van més enllà de les competències autonòmiques en la matèria

El mateix argument s'esgrimeix en el cas de l'article sobre les infraccions, que fa referència a sancions a actuacions com la implantació, l'impuls o la tolerància a les pràctiques discriminatòries en l'àmbit laboral, que la llei tipifica com a sanció greu. El Govern considera que el procediment sancionador correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Arxivat a:

Destacats