El Govern autoritza la Comunitat Valenciana, C-LM, Navarra i La Rioja a escometre operacions de deute a llarg i curt termini

Guardar

montero-rueda
montero-rueda

El Govern central ha autoritzat aquest dimarts a la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Navarra a formalitzar operacions de deute a llarg termini, i a La Rioja a escometre operacions a curt termini. Aquestes autoritzacions només podran emparar activitats formalitzades fins al 31 de desembre d'enguany.

Així ho ha acordat el Consell de Ministres en la seua reunió d'aquest dimarts, en el qual s'ha aprovat aquestes autoritzacions que s'efectuen en compliment de l'article 14 de la Llei orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) i de l'article 20 i la Disposició Transitòria Tercera de la Llei orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

En el cas de la Comunitat Valenciana, s'autoritza un import màxim de 1.250 milions d'euros per a reestructurar préstecs formalitzats entre 2012 i 2018, amb venciments entre 2023 i 2028, amb càrrec als diversos mecanismes establits per l'Estat per al finançament dels pagaments a proveïdors i de suport a la liquiditat de les Comunitats Autònomes; amb la finalitat d'aconseguir una reducció dels costos financers.

Així mateix, el Consell de Ministres ha donat el vistiplau perquè Castella-la Manxa formalitze operacions de deute a llarg termini per un màxim de 700 milions d'euros. Aquesta decisió té com a finalitat reestructurar préstecs formalitzats entre 2012 i 2019, amb venciments entre 2022 i 2029, amb càrrec als diversos mecanismes establits per l'Estat per al finançament dels pagaments a proveïdors i de suport a la liquiditat de les Comunitats Autònomes, amb la finalitat d'aconseguir una reducció de costos financers.

En el cas de Navarra, s'autoritza perquè aquesta comunitat puga formalitzar préstecs a llarg termini i/o emetre deute públic per un màxim de 331 milions d'euros, en aplicació del que es preveu en el Reial decret llei pel qual es crea el Fons Covid-19 i s'estableixen les regles de distribució i deslliurament, que es podran destinar a finançar projectes sostenibles.

Finalment, el Consell de Ministres ha autoritzat que La Rioja puga escometre operacions de deute a curt termini, per import màxim de sis milions, que es destinaran a cobrir necessitats transitòries de tresoreria de la Universitat de La Rioja.

Destacats