El Consell valida la declaració d'emergència per a l'adquisició de material sanitari de protecció personal per a la postemergència i possibles rebrots

Guardar

material-sanitario (3)
material-sanitario (3)

El ple del Consell ha pres raó de la declaració d'emergència per a l'adquisició de material sanitari de protecció personal per a la postemergència i possibles rebrots en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Aquest material sanitari de protecció personal inclou bates, davantals, bussos, capells, calces i màscares. Els beneficiaris són el personal sanitari, el personal qualificat d'essencial, els pacients i la ciutadania en general.

Els consums estimats s'han calculat sobre la base dels consums realitzats pels diferents centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública durant la situació de l'estat d'alarma per la COVID-19.

Per al càlcul dels preus de licitació s'han tingut en compte els preus oferits per les empreses del sector en aquests mesos d'estat d'alarma i tenint en compte la situació actual i les perspectives del mercat mundial d'aquests productes en un futur pròxim.

El valor estimat del contracte d'adquisició és de 239.461.200€, que inclou l'import d'un any de 108.846.000€ euros, amb la possibilitat de pròrroga d'un altre any (108.846.000€), així com la possible modificació prevista del 20% (21.769.200-).

Aquesta adquisició es justifica davant la persistència de la pandèmia i la necessitat de comptar amb una reserva estratègica de material de protecció davant una possible nova onada d'infecció provocada pel SARS-CoV-2.

Destacats