El Consell ratifica el programa 'CuideM' d'atenció integral a les persones majors

Guardar

monica oltra
monica oltra
El Ple del Consell ha sigut informat sobre el desenvolupament del programa 'CuideM' d'atenció integral a les persones majors de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que ha tingut en compte i incorpora els aprenentatges adquirits durant la gestió de la pandèmia de la COVID-19.L'objectiu d'aquest programa ha sigut dissenyar i desenvolupar una nova política d'atenció integral a les persones majors prioritzant el foment dels bons tractes, la promoció de l'envelliment actiu, la garantia de drets, la participació directa de les persones majors, la desinstitucionalització, l'acompanyament i l'atenció de proximitat.Per a aconseguir aquests objectius, 'CuideM' es fonamenta en cinc valors: la persona com a centre de l'atenció, l'amigabilitat de l'entorn, la responsabilitat de l'administració pública, la participació i l'apoderament i investigació i innovació.

Atenció domiciliària i diürna

Entre les mesures que conformen aquesta iniciativa en primer lloc s'ha creat 'Millor a Casa', una nova proposta que pretén unificar els actuals 'Major a casa' i 'Menjar a casa', en coordinació amb el programa d'ajuda a domicili municipal, afavorint l'autonomia personal de la gent gran amb una atenció de proximitat i individualitzada.D'altra banda, es promourà l'envelliment actiu amb la unificació dels diferents tipus de centres que compartiran eines per a fomentar l'organització d'activitats, vacances socials o l'associacionisme. Per a això es creen els Centres d'Envelliment Actiu (CEA) dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.Respecte a l'atenció diürna, des de la Conselleria s'ha decidit enfortir la xarxa de centres diürns amb programes específics d'atenció a persones amb malalties neurodegeneratives, d'acció sociocultural i acompanyament social, teràpies rehabilitadores, garantia de la desinstitucionalització i coordinació sociosanitària.Aquests recursos de suport diürn s'incorporen al Pla Convivint d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 com a unitats terapèutiques de suport, destinades a millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència en el seu entorn.Per part seua, el servei de teleassistència s'ha redefinit amb una mirada integral i de lluita contra la soledat no desitjada, i s'ha apostat per un model avançat que, a més dels serveis bàsics que la persona usuària precise, inclou suports tecnològics complementaris i la interconnexió amb els serveis d'informació i professionals de referència en els sistemes sanitari i social, desenvolupant processos i protocols d'actuació en funció de la situació de necessitat de l'atenció detectada.Aquest servei de teleassistència avançada està destinat a les persones declarades dependents pel Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, sempre que no reben serveis d'atenció residencial i així ho establisca el seu Programa Individual d'Atenció (PIA).

L'alegria de conviure

La redefinició d'aquestes polítiques, junt el nou model residencial compon 'L'alegria de conviure' amb el que la Conselleria aposta per la implementació del model d'atenció integral centrat en la persona, amb una millora de les ràtios professionals i la creació d'unitats de convivència reduïdes i estables.L'objectiu és humanitzar també els espais i estabilitzar la coordinació sociosanitària amb una mirada més social i familiar de les residències d'atenció a persones majors.Amb la intenció d'emular el domicili familiar, els centres residencials de nova creació no seran de més de 100 places i tindran una distribució modular, on el màxim de persones residents convivents en el mòdul no serà superior a 25 persones.Per a això es dissenyen quatre tipus de mòduls interconnectats: mòdul Unitat convivencial-actiu; mòdul Unitat de neurodegeneratives i rehabilitadora; mòdul Unitat de trastorns de conducta temporal; i, finalment, mòdul Unitat sociosanitària, pal·liatius i llarga estada.Cal exceptuar els habitatges tutelats o supervisats que no tindran una capacitat de més de 10 places. Els centres residencials de més de 80 places existents amb anterioritat a l'actual regulació, hauran d'adequar-se en les seues recents obres a la distribució modular.
Destacats