El Consell destina dos milions d'euros al foment de l'ocupació de les persones joves de col·lectius vulnerables

El Ple aprova el decret que fixa les bases d'ajudes destinades a l'establiment de projectes pilot dirigits a joves

Guardar

Una persona jove amb mascareta
Una persona jove amb mascareta

El Ple del Consell ha aprovat la concessió directa de dos milions d'euros en ajudes destinades al desenvolupament de projectes pilot (oficina beta) dirigits a persones joves de col·lectius especialment vulnerables.

Del total, un milió d'euros es destinarà a projectes englobats en el que es defineix com a 'Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat' i 'Col·lectius especialment vulnerables' i l'altre milió d'euros serà per als projectes relacionats amb el programa 'Emprenedoria i microempreses'.

Mitjançant el decret aprovat pel Consell es fixen les bases per a la concessió d'aquestes ajudes l'objectiu de les quals és atendre les necessitats, tant laborals com socials, de col·lectius vulnerables, així com facilitar un sistema productiu reforçat a través del suport a l'emprenedoria i l'ocupació col·lectiva, també a les microempreses.

Aquesta iniciativa comporta, a més, una transformació digital i verd a través de projectes integrats d'inserció en els quals participen tots aquells agents que puguen facilitar el trànsit cap a la incorporació al mercat de treball de les persones més vulnerables.

Aquestes ajudes queden emmarcades en el que s'estableix en el Reial decret 902/2021, de 19 d'octubre que regula la concessió directa de subvencions pel Servei Públic d'Ocupació Estatal a la Comunitat Valenciana per al finançament del desenvolupament de 'Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat'.

Les ajudes formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència mitjançant la posada en marxa de projectes pilot dirigits a joves en el marc de 'Col·lectius especialment vulnerables' i d''Emprenedoria i microempreses'.

Aquestes subvencions seran finançades mitjançant els recursos derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació (Next Generation EU) a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència establit pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, no podent ser finançats per altres instruments o fons de la Unió Europea.

Per tant, seran aplicable les disposicions que indique el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, que és la norma per la qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i altra normativa estatal i europea aplicable a les inversions finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Destacats