El Consell de Direcció de l'IVC acorda la renovació de Marga Landete i Roberto Garcia com a directora i director adjunts de l'ens cultural

José Luis Moreno, actual director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia, ocuparà el càrrec de sotsdirector general de Gestió

Guardar

Consell de Direcció del Institut Valencià de Cultura
Consell de Direcció del Institut Valencià de Cultura

El Consell de Direcció de l'Institut Valencià de Cultura s'ha reunit per a avaluar la gestió realitzada per les direccions adjuntes d'Arts Escèniques, Música i Cultura Popular, i Audiovisuals i Cinematografia durant els últims cinc anys. S'ha analitzat la tasca realitzada pels titulars de les direccions adjuntes de l'IVC entre abril de 2017 i abril de 2022, així com les propostes de futur que han plantejat.

Les principals línies d'actuació de les tres direccions adjuntes de l'IVC han estat alineades amb els principals objectius determinats per Cultura de la Generalitat pel que respecta a acompanyament als sectors culturals mitjançant ajudes; la territorialització amb programacions estables, variades i de qualitat en espais propis, així com l'acompanyament als municipis mitjançant el Circuit Cultural Valencià; la col·laboració entre institucions; la potenciació de fires i festivals, tant consolidació dels existents com de creació de nous; així com l'impuls de produccions pròpies, la contractació de companyies, grups i espectacles valencians; la visualització de la creació valenciana mitjançant els diferents premis autonòmics anuals d'arts escèniques, música i audiovisual, i la projecció de les produccions artístiques valencianes cap a l'exterior.

En aquest sentit, el Consell de Direcció de la institució cultural ha determinat, en consens amb el titular de cada àrea, la renovació per cinc anys de Roberto Garcia al capdavant de la Direcció Adjunta d'Arts Escèniques, i de Marga Landete com a responsable de la Direcció General de Música i Cultura Popular.

Pel que respecta a la Direcció Adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia, el Consell de Direcció del IVC ha tingut en consideració la proposta de José Luis Moreno d'accedir a la Subdirecció General de Gestió de la institució, després d'haver fet un treball impecable al capdavant de la seua àrea. El seu coneixement en profunditat de la dinàmica de funcionament de l'Institut Valencià de Cultura fa que reunisca un perfil idoni per a assumir aquest nou càrrec. És per això que han consensuat totes les parts fer factible la seua nova competència a partir de mitjançats del mes d'abril.

El Consell de Direcció de l'Institut Valencià de Cultura ha aprovat també les bases de la convocatòria del concurs públic per a la Direcció Adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia, seguint el Codi de bones pràctiques en la cultura valenciana. Aquestes bases es faran públiques durant els pròxims dies en el DOGV i determinaran la presentació de projectes de les candidatures en 20 dies hàbils des de l'endemà al de la seua publicació.

Destacats