El Consell aprueba el anteproyecto de Ley de Protección de Animales de Compañía que promulga el sacrificio cero y la erradicación del abandono

La nova norma, una de les més avançades a nivell estatal, reconeix el caràcter sintiente dels éssers no humans

Guardar

perros
perros

El Ple del Consell ha aprovat l'avantprojecte de Llei de Protecció, Benestar i Tinença d'Animals de Companyia, un nou text legislatiu desenvolupat per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que promulga el sacrifici zero i fixa entre els seus objectius l'erradicació de l'abandó i el maltractament.

Aquest avantprojecte, un dels més avançats a escala estatal, reconeix el caràcter dels éssers no humans i substitueix el caràcter possessiu vinculat als termes estime o amo, pel de persona responsable.

El nou marc legislatiu integral s'articula entorn del reforç de l'acció de les administracions en la tutela dels drets dels animals de companyia, les obligacions de les persones responsables per a garantir el compliment d'aqueixos drets i en la conscienciació social a través de la formació i educació en favor d'una conducta cívica i compassiva.

En aquest sentit, destaca la formació obligatòria de totes aquelles persones que es relacionen amb animals de companyia en l'exercici del seu treball i l'enfocament holístic del concepte "tinença responsable" que introdueix un complet articulat sobre les condicions de vida de l'animal relatives a l'atenció, supervisió, cures, condicions higienicosanitàries, espai o alimentació i beguda convenient per al seu desenvolupament, entre altres.

La protecció dels animals que persegueix la llei incorpora un ampli marc regulador que prohibeix l'exhibició dels animals en aparadors comercials i locals d'oci, la donació d'animals de companyia com a premi o reclam publicitari, l'educació agressiva, el lligam permanent o els espectacles circenses amb animals salvatges; una pràctica, aquesta última, que ja va eliminar la llei de mesures fiscals de 27 de desembre de 2018.

Les sancions, de fins a 45.000 euros, tindran un caràcter finalista destinant-se a actuacions de protecció dels animals.

Així mateix, l'avantprojecte brinda empara legal a pràctiques dins de l'àmbit municipal com la regulació del nombre d'animals de companyia per habitatge amb la suficient flexibilitat i proporcionalitat, o l'aplicació d'una taxa associada a la cria i la tinença per a sufragar les despeses derivades de la Llei. L'encaix legal s'estén també al reconeixement de les cases d'acolliment.

Així mateix, el control poblacional, que en cap cas comportarà el sacrifici, es realitzarà a través de mesures de prevenció, com, per exemple, totes aquelles destinades a la promoció de l'adopció enfront de la compra, i d'esterilització en el cas d'espècies canines no controlades i colònies felines.

Destacats