El Consell aprova el reglament de Justícia Gratuïta que amplia la cobertura a col·lectius vulnerables i augmenta les retribucions al torn d'ofici

Entre les novetats es preveu l'existència de torns d'ofici especialitzats per a menors víctimes de violència

Guardar

Ciutat de la Justícia de València
Ciutat de la Justícia de València

El Ple del Consell ha aprovat el reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta que desenvolupa el dret a aquesta mena de Justícia per als col·lectius més vulnerables i incrementa, de manera substancial, les quanties que perceben els advocats i procuradors del torn d'ofici fins a situar-los entre les autonomies que millor retribueixen aquests procediments.

El reglament reforça l'accés universal a la Justícia, ja que no es limita a aplicar el dret d'assistència jurídica gratuïta a les persones que manquen de recursos suficients per a litigar (tal com es reconeix en l'article 119 de la Constitució) sinó que, amb independència d'aquesta variable, també es reconeix aquest dret a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme i de tràfic d'éssers humans en aquells processos que siguen conseqüència de la seua condició de víctima.

A més, s'amplia als menors d'edat i les persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció quan siguen víctimes de delictes d'homicidi, de lesions, de maltractament habitual, de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i de delictes de tràfic.

D'altra banda, es beneficia a les persones professionals de l'advocacia i de la procura que rebran una adequada compensació econòmica pel seu treball. En concret, l'increment mitjà dels mòduls compensatoris de l'Advocacia és d'un 10,6% i un 7% per a la Procura, la qual cosa situa a la Comunitat Valenciana com una de les comunitats que millor retribueix als seus professionals jurídics.

Novetats

Entre les novetats que s'introdueixen en el decret està la creació de nous torns d'ofici especialitzats per a persones menors d'edat víctimes de violència, de manera que els advocats que presten assistència jurídica a aquestes persones menors compten amb coneixements específics sobre la matèria.

Aquest nou torn especialitzat se suma als de víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat i migrants, la possible creació de les quals ja estava contemplada amb anterioritat a l'aprovació del nou Decret.

En el nou reglament es preveu oferir a les víctimes de violència de gènere informació i orientació prèvia sobre els drets i serveis que li corresponen, així com la possibilitat si es fes acompanyar per un procurador o procuradora que designe en tots els seus tràmits, inclosa la representació inicial i prèvia als processos judicials.

D'altra banda, es contempla la creació d'un Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) en tots els partits judicials, que tindrà caràcter gratuït i que se sumarà als ja existents a València, Sueca, Alacant, Elx, Alcoi, Castelló de la Plana, Alzira i Orihuela.

A més, es preveu la creació d'un servei d'orientació jurídica especialitzada per als casos de migrants que romanen en els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) dependents del Ministeri de l'Interior.

Finalment, en el document s'introdueixen una sèrie de millores per a les notificacions de les resolucions de les comissions d'assistència jurídica gratuïta que es destinen a les persones amb diversitat funcional i s'opta per simplificar la gestió i tramitació de les sol·licituds i resolucions dels expedients que reconeixen el dret a la justícia gratuïta.

Arxivat a:

Destacats