El Consell aprova el projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica per a impulsar les energies renovables

Aquesta norma preveu que el 42 % de l'energia consumida en 2030 provinga de fonts renovables

Guardar

Plaques solars a Alzira
Plaques solars a Alzira

El Ple del Consell ha aprovat el projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana que "traça un full de ruta per a reduir les emissions i fixar els instruments necessaris per a assegurar una transició justa" i marca uns objectius de reducció d'emissions del 40 % en 2030 i aconseguir la neutralitat en 2050".

Aquesta norma, que segueix els objectius marcats per la Unió Europea, busca "revertir l'impacte dels efectes de l'emergència climàtica, especialment virulenta en la Comunitat Valenciana" i así reconvertir l'economia actual en un sistema baix en carboni, competitiu, innovador i eficient en l'ús de recursos.

En matèria de consum energètic, l'ambició és de, almenys, reduir-ho en un 35,4 % en 2030, mentre que s'espera que també en 2030 el 42 % de l'energia que consumim provinga de les energies renovables i s'aconseguirà a través del Pla director d'Energies Renovables de la Conselleria.

El nou projecte legislatiu defineix quatre eixos prioritaris d'acció per a adaptar l'estratègia d'adaptació i mitigació del canvi climàtic: Energia, Urbanisme i Territori, Mobilitat i Fiscalitat Verda.

Energia

En referència a les actuacions de Territori, el projecte de llei al·ludeix a agilitar els tràmits burocràtics necessaris per a instal·lar mecanismes de porducción d'energia renovable. A més, una altra de les línies de treball se centrarà a reduir a menys d'un any el temps de concessió dels permisos per a col·locar aquest tipus d'instal·lacions.

Per a complir amb els propòsits vinculants, la Conselleria es dota d'un Pla Valencià Integrat d'Energia i Canvi Climàtic, ja en licitació, un instrument, integrat i transversal, d'ordenació i planificació dels objectius sectorials i de les accions específiques que es desenvoluparan per a donar resposta a les finalitats d'aquesta llei.

Dins de les principals mesures en Mobilitat, destaca la xarxa pública de punts de recarrega juntament amb fórmules de transport sostenible i peatonalització, mentre que la fiscalitat verda articula un fons amb caràcter finalista per a assumir les inversions en Transició Ecològica, a més de comptar amb una partida dels pressupostos autonòmics i del finançament que reconega tant el Govern estatal com el Pacte Verd Europeu.

En l'àmbit educatiu, l'educació ambiental s'inclourà dins del currículum escolar per a potenciar la formació ciutadana en aquest aspecte.

Destacats