El 99,9 % dels grups d'alumnes completa la tercera setmana de maig sense incidències

Guardar

aula museros
aula museros
La tercera setmana de maig, dels quasi 47.000 grups que hi ha a les escoles i els instituts valencians sostinguts amb fons públics, n'ha seguit les classes presencials sense que s'haja presentat cap incidència el 99,9 %. Dels 1.845 centres educatius que constitueixen el sistema educatiu valencià, n'ha conclòs la setmana sense cap aula confinada el 99,2 %, és a dir, 1.830 centres.Aquestes dades s'extrauen de la determinació de grups nous confinats durant la tercera setmana de maig, grups que romanen confinats de setmanes anteriors i grups que ja s'han desconfinat.S'ha determinat el confinament de 14 grups d'11 centres educatius. A més, s'han desconfinat 20 grups de 16 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 4 grups d'altres tants centres. Per tant, el total acumulat de grups confinats és de 18 aules de 15 centres educatius i continua una setmana més entre els nivells més baixos del curs.Dels 818.644 alumnes d'Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP, n'hi ha un 0,01 % de positius actius, 106 alumnes. Amb l'aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, s'ha establit l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,04 % d'alumnes.Pel que fa al professorat, dels 78.434 docents del sistema educatiu valencià, se n'ha registrat un 0,01 % de positius actius, això és 11 docents. A més, amb l'aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,03 % del professorat.Per comarques, el 98,6 % dels 638 centres educatius de les d'Alacant no té cap grup confinat. Hi ha 9 centres educatius alacantins que tenen 10 grups confinats i, per tant, el 99,9 % dels prop de 16.700 grups d'aquestes comarques rep classes presencials amb total normalitat.La tercera setmana de maig, a les comarques d'Alacant, s'ha determinat el confinament de 7 grups de sis centres educatius, s'han desconfinat 8 grups de 8 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 3 grups d'altres tants centres educatius.Dels 297.281 alumnes escolaritzats a les comarques d'Alacant, n'hi ha un 0,02 % de positius actius, 47 alumnes. Amb l'establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s'ha determinat l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,1 % d'alumnes.Pel que fa al professorat, dels 27.694 docents de les comarques d'Alacant, se n'ha registrat un 0,03 % de positius actius, això és 7 docents. A més, amb l'aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,04 % del professorat.A les comarques de Castelló, el 99,6 % dels 249 centres educatius no té cap grup confinat. En aquest cas, són alumnes de 2 grups d'un centre els que s'han hagut de confinar. Això vol dir que el 99,9 % dels més de 6.000 grups d'aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló, s'ha determinat el confinament de 2 grups d'un centre educatiu, s'han desconfinat 2 grups d'altres tants centres educatius i no roman confinat, d'altres setmanes, cap grup.Dels 96.763 alumnes escolaritzats de les comarques de Castelló, hi ha un 0,01 % de positius actius del total de l'alumnat, 5 alumnes. Amb l'establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s'ha determinat l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,01 % d'alumnes.Pel que fa al professorat, dels 9.867 docents de les comarques de Castelló, no se n'ha registrat cap positiu actiu. Amb l'aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,01 % del professorat.A les comarques de València, el 99,5 % dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no té cap grup escolar confinat. Hi ha 5 centres que tenen 6 grups confinats, és a dir, el 99,9 % dels prop de 24.300 grups fa classes presencials amb total normalitat.Durant la tercera setmana de maig, a les comarques de València, s'ha determinat el confinament de 5 grups de 4 centres educatius, s'han desconfinat 10 grups de 6 centres educatius i roman confinat, d'altres setmanes, 1 grup d'un centre educatiu.Dels 424.600 alumnes escolaritzats a les comarques de València, n'hi ha un 0,01 % de positius actius, 54 alumnes. Amb l'establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s'ha determinat l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,03 % d'alumnes.Pel que fa al professorat, dels 40.873 docents de les comarques de València, se n'ha registrat un 0,01 % de positius actius, això és 4 docents. A més, amb l'aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,02 % del professorat.
Destacats