Educació tramita electrònicament 225.633 sol·licituds d'admissió per a Infantil i Primària

Guardar

Aula d'un col·legi valencià
Aula d'un col·legi valencià
La Generalitat ha tramitat electrònicament 225.633 sol·licituds d'admissió per al nou curs escolar, presentades a través de Telematricula.es i la nova Secretaria Digital de Centre a Casa, posada en marxa enguany per a Infantil i Primària.Per a l'admissió en el curs 2021-22, s'han rebut un total de 225.633 sol·licituds telemàtiques, 43.624 en Educació Infantil (19,33%), 9.367 en Primària (4,15%), 12.053 en Educació Secundària Obligatòria (5,34%), 31.769 en Batxillerat (14,08%) i 94.029 en Formació Professional (41,67%). A més, s'han rebut 34.791 a les Escoles Oficials d'Idiomes, un 15,42% del total de sol·licituds.La Secretaria Digital és la nova plataforma del projecte Centre a Casa posada en marxa per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, ha explicat la Generalitat en un comunicat.Té com a objectiu facilitar la relació telemàtica de l'alumnat i les famílies amb els centres educatius sostinguts amb fons públics en matèria de gestió i tramitació.D'aquesta manera, l'alumnat o les famílies accedeixen a la Secretaria Digital a través d'una carpeta ciutadana específica en la qual troben tots els procediments que realitzen amb els centres, entre ells, el d'admissió, que és el primer procediment electrònic que s'ha habilitat.Totes les sol·licituds s'han presentat electrònicament. Així, com ha explicat el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, José Manuel García Duarte, "l'èxit d'aquest procediment digital és que és universal, totes les sol·licituds es presenten en format electrònic"."I només algunes claus d'admissió, el 2,23%, han sigut sol·licitades en els centres de manera presencial, perquè algunes persones únicament disposen de passaport i no poden verificar la seua identitat 'en línia' com a pas previ a formalitzar la sol·licitud", ha destacat.

PROCEDIMENT DIGITAL UNIVERSAL

Per a aquest procediment s'han incorporat novetats com l'obtenció de la clau d'admissió i accés a la Secretaria Digital, l'alta de l'alumnat sol·licitant, la selecció de la convocatòria, l'emplenament i confirmació d'una sol·licitud d'admissió, l'agrupació de sol·licituds de germans de part múltiple i accions disponibles per a les famílies en funció de l'estat de la sol·licitud i les diferents fases del procés d'admissió, com és la consulta dels resultats d'admissió (provisionals i definitius) i la presentació de reclamació als llistats (provisionals i definitius).La clau d'admissió s'ha obtingut mitjançant certificat digital o utilitzant el sistema Cl@ve en el 17,65% dels casos; el 80,12% mitjançant identificació prèvia a través de dades que figuren en el DNI físic, el NIE, la targeta d'estranger o permís de residència o en el certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea; i, en casos excepcionals, de manera presencial en el centre educatiu en el qual se sol·licitava plaça com a primera opció, per disposar únicament de passaport o mancar d'accés a mitjans electrònics (2,23%).

REPTE TECNOLÒGIC

Davant la situació excepcional derivada de la Covid-19 i la seua evolució, l'Administració Pública es va veure obligada a prendre mesures extraordinàries que garantiren el funcionament dels serveis essencials per a la ciutadania.L'admissió i matriculació de l'alumnat constitueix la base de la prestació del servei educatiu, que ha de garantir el dret a l'educació i assegurar un procediment d'accés al sistema educatiu amb la major transparència, eficàcia i eficiència possible, garantint l'exercici real de la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies.Davant el bon resultat del procediment realitzat en 2020 a través de Telematrícula.és, la Generalitat va establir novament, a través de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021, les mesures extraordinàries i específiques que havien de tindre's en compte en el procediment d'admissió de l'alumnat i inici del curs 2021-2022.Entre aquestes mesures, es va determinar que el procediment d'admissió en les etapes d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional es tramitaria únicament de manera electrònica. Aquest repte tecnològic ha sigut assumit novament enguany per la DGTIC, per al que s'han incorporat noves plataformes de tramitació electrònica per a les famílies, com la Secretaria Digital.
Destacats