Educació informa els instituts sobre l’organització curricular en 1r de l’ESO

Aquestes instruccions garanteixen un inici de curs amb total normalitat en aquesta etapa educativa

Guardar

Adolescents entrant a l'institut
Adolescents entrant a l'institut

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha completat un procés de negociació amb tots els agents de la comunitat educativa, que garanteix l'inici de les classes, el pròxim dilluns 12 de setembre, amb total normalitat i el compliment de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que va determinar la suspensió cautelar de l'aplicació de l'article 11.3 del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículo d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Cal recordar que la Conselleria havia implantat des de fa dos cursos l'ensenyament per àmbits en 1r de l'ESO per a assegurar una bona transició entre Primària i Secundària. Al respecte, la consellera Raquel Tamarit ha explicat que "abans de les vacances, els centres havien organitzat els horaris i el personal docent, tenint en compte els més de 500 professors i professores que havíem incrementat per tal de garantir l'hora de coordinació al personal que imparteix àmbits i per a la codocència".

Tenint en compte el que ha determinat el TSJCV, ha destacat Tamarit, "la nostra prioritat des del minut zero ha estat garantir tots aquests llocs de treball que havíem augmentat i buscar la fórmula per tal que aquest professorat estiga als centres on, en cada cas, havia estat adjudicat. A més, era important assegurar la no repetició de l'adjudicació de professorat que ja havíem fet a principis d'agost. Vull agrair a tota la comunitat educativa valenciana la seua predisposició en aquesta tasca conjunta d'assegurar la normalitat en la tornada a classe de l'alumnat".

Les instruccions que s'han enviat aquest dimecres 31 d'agost a tots instituts especifiquen que en el cas dels centres de Secundària públics prendrà la decisió última de continuar en 1r de l'ESO amb l'ensenyament per àmbits el Consell Escolar i en el cas dels centres concertats, qui ostente la titularitat. La comunicació es remetrà a la Conselleria el dimarts 6 de setembre abans de les 12.00 hores.

Els centres que decidisquen voluntàriament mantenir l'organització curricular per àmbits en 1r de l'ESO desplegaran la planificació que ja dissenyaren en juliol. Aquells centres que opten per no agrupar les matèries en els àmbits que tenien previstos hauran d'ajustar els horaris de l'alumnat i del professorat que corresponga. En aquest últim cas, l'hora lectiva que tenia adjudicada cada docent d'àmbit per a tasques de coordinació, així com les hores previstes del professorat de reforç assignat a cada centre per a codocència en els diversos àmbits, es concertarà per a fer tasques de codocència en els diversos grups de 1r d'ESO en les matèries que cada centre considere més adequades.

Aquestes instruccions permeten també que la Conselleria puga desplegar les adjudicacions de professorat d'inici de curs a principis de la setmana que ve, amb l'objectiu que el dilluns 12 de setembre els centres educatius compten amb el personal docent necessari.

El treball per àmbits ha permés augmentar en 5 punts els aprovats en 1r d'ESO

Paral·lelament, la Conselleria d'Educació, per tal d'introduir un clima d'enteniment durant les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament i no afegir més dificultats a l'inici del curs, ha transmés a l'Advocacia de la Generalitat que no presente recurs de cassació a la mesura cautelar dictada pel TSJCV.

"Educació creu profundament en l'ensenyament per àmbits en 1r d'ESO. Considerem que aquesta metodologia facilita la transició de l'alumnat de Primària a Secundària, perquè afavoreix un treball interdisciplinari, cosa que facilita l'aprenentatge competencial de tot l'alumnat", ha destacat el secretari autonòmic, Miguel Soler.

Soler hi ha afegit que "el treball per àmbits està donant uns resultats molt positius i les xifres ho demostren després de dos cursos aplicant-lo. S'han incrementat en 5 punts les taxes de promoció de l'alumnat en el Sistema Educatiu valencià. El curs anterior va passar de curs el 89,4% de l'alumnat de 1r d'ESO, i hem de tindre molt en compte, a més, que hem passat uns cursos molt durs marcats per la pandèmia. El treball per àmbits ha estat clau per a acompanyar l'alumnat d'aquesta etapa educativa".

Destacats