Educació destina 73,4 milions per a les beques menjador del pròxim curs escolar

Ja es poden sol·licitar les ajudes per al menjador escolar de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022

Guardar

Becas comedor archivo
Becas comedor archivo
Obert el termini per a sol·licitar les beques menjador per al curs 2021-2022 de la Generalitat Valenciana. Una iniciativa que, any rere any, augmenta la seua partida pressupostària, i que té com a objectiu la construcció d'un sistema educatiu més igualitari on tot l'alumnat tinga accés a les mateixes oportunitats. Així, en aquesta ocasió, la Conselleria d'Educació invertirà un total de 73,4 milions d'euros per a subvencionar aquestes ajudesEl termini per a sol·licitar les beques menjador estarà obert fins a la finalització del període de formalització de la matrícula si es continua en el mateix centre escolar, o durant el període de formalització de la matrícula si hi ha un canvi de centre educatiu. D'aquesta manera, des de la Conselleria d'Educació recorden que les famílies amb accés a la Web Família, i que ja van demanar la beca menjador en el curs anterior, ja poden accedir a l'aplicació per a descarregar-se l'esborrany de l'ajuda, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo en el centre on s'haja realitzat la matrícula per al curs 2021-2022.En canvi, aquelles famílies que no tenen accés a la Web Família, però que ja van sol·licitar l'ajuda el curs passat, serà necessari que sol·liciten l'esborrany en el centre d'escolarització; mentre que les famílies que la demanen per primera vegada hauran de presentar tant la sol·licitud, com la documentació acreditativa que se sol·licite al centre on s'ha realitzat la matrícula de l'alumnat. Es pot obtenir tota la informació a través de la web de la Conselleria.La quantia de les ajudes serà de fins a 4,25 euros diaris per a Infantil, Primària i ESO; de fins a 5,44 euros per a Educació Especial; i, finalment, de fins a 12,25 euros al dia per a l'alumnat escolaritzat en escoles llar.

Qui pot sol·licitar les beques menjador de la Comunitat Valenciana

Podrà sol·licitar les ajudes per al menjador escolar, l'alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d'Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial i en el tercer nivell d'Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.Així mateix, no s'haurà de sobrepassar els llindars màxims de renda que s'han fixat: 24.089 € anuals per a famílies de dos membres; 32.697 € per a famílies de tres membres o 38.831 euros anuals per a una família de quatre membres. Es tindrà en compte la renda de 2020.No obstant això, seran beneficiaris directes de l'ajuda, i rebran l'import màxim, l'alumnat destinatari de la renda valenciana d'inclusió; el de segon cicle d'Infantil i Primària o Secundària que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d'un municipi diferent del de la seua residència; l'alumnat que es trobe en situació d'acolliment residencial o familiar, així com els fills i filles de les famílies acollidores; els menors víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme; i l'alumnat escolaritzat en centres específics d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat, o en aules específiques d'Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat.

Gratuïtat del menjador escolar

Un dels objectius marcats per la Conselleria d'Educació és aconseguir, de manera progressiva, la gratuïtat del menjador escolar, gràcies al creixement progressiu de les ajudes. "De la mateixa manera que hem fet realitat la gratuïtat dels llibres de text amb els bancs de llibres, el servei de menjador gratuït ha de ser també punta de llança de què entenem com a escola pública i de servei públic per a acabar amb les desigualtats socials", explicava el conseller Vicent Marzà.En aquest sentit, en els últims anys, el pressupost destinat a les beques de menjador s'ha anat incrementant significativament. Així, si en el curs 2015-2016, el pressupost estava en 52 milions d'euros, des del curs 2018-2019 ja se superen els 70 milions.
Destacats