Consol Castillo: "València ha deixat enrere la política de la caritat de l'anterior govern del PP i ha implementat una atenció social seriosa"

Consol Castillo defensa el model professionalitzat dels Centres Municipals de Servicis Socials i alerta del perill de tornar enrere en tots els avanços socials aconseguits estos quatre anys de govern progressista.

Guardar

consol castillo
consol castillo

La regidora de Servicis Socials, Consol Castillo, ha assegurat este matí que “València ha deixat enrere la política de la caritat de l’anterior govern del PP que es centrava enderivar a les persones en situació d’emergència social a una entitat externa a l’administració municipal com el Banc d’Aliments, eludint així qualsevol responsabilitat en matèria social. Ara, l’Ajuntament aposta per una línia d’intervenció que satisfà les necessitats bàsiques de la ciutadania i els millora les condicions de qualitat de vida”.

Castillo ha explicat que el govern actual ha duplicat el pressupost destinat a les prestacions econòmiques individualitzades passant dels 2,5 milions de l’anterior govern als 5,22 milions d’euros de l’actualitat. De forma que s’ha més que duplicat el pressupost destinat a les ajudes socials d’emergència.

Castillo ha dit que “és molt sorprenent que la senyora que va ser consellera de Benestar Social amb el Partit Popular es dedique únicament a visitar una entitat, el Banc d’Aliments. Caldria que fera un exercici de consciència de quines polítiques de benestar social va fer per a haver generat que una tercera part de la ciutat de València estiguera en una situació de risc d’exclusió quan vam arribar a l’Ajuntament”.

Per fer front a esta situació, Castillo ha dit que, a més d’haver incrementat la inversió, ja està en informació pública la primera Ordenança reguladora de les Prestacions econòmiques amb mesures innovadores. Estes ajudes es transformen en un dret subjectiu, incardinades en un procés d’intervenció social per a buscar l’empoderament de les persones així com la seua coresponsabilitat mitjançant el pacte amb la persona beneficiària d’un compromís d’actuacions personalitzades que milloraran la seua situació socioeconòmica a més de l’obtenció de l’ajuda.

Castillo ha visibilitzat que, front a el model del Partit Popular de derivar a les persones a fer cua al banc d’aliments, el govern a dia de hui gestiona ajudes d’emergència d’accés o manteniment de la vivenda habitual i de les despeses derivades d'esta (deutes de lloguer, entrada en habitatge, despeses de comunitat, allotjaments temporals, allotjaments alternatius, instal·lacions, reparacions i adaptació de l'habitatge habitual per a proporcionar nivells mínims d'habitabilitat).

També es gestionen ajudes per a l’adquisició de mobiliari bàsic i equipament de primera necessitat per a l'habitatge habitual, tractament de desinsectació i desratització. D’altra banda hi ha ajudes a gastos excepcionals com pròtesis oculars, necessitat odontològica, necessitat podològica, gastos farmacèutics, vestit i calçat, equipament de cura de bebès, taxes per a la tramitació de documentació, productes ortoprotètics, tractaments psicoterapèutics per a menors greument afectats per situacions de violència, estrès, conflictes familiars; necessitats d'integració social inecessitats d'integració educativa.

D’altra banda, Castillo ha recordat que des dels servicis socials també s’està atenent la manutenció i alimentació en centres escolars dels xiquets i xiquetes, s’estan cobrint els gastos per a desplaçaments a centres sanitaris per a tractaments mèdics, per a la realització d'accions de formació o inserció laboral de persones desocupades o desplaçaments en situacions excepcionals. D’igual forma es cobreixen els gastos per a subministraments bàsics energètics (llum, aigua, gas). Destaquen també les ajudes per a evitar els desnonaments.

Finalment, Castillo ha dit que “no deixem de costat als nostres majors, i per això també gestionem ajudes tècniques com l'adaptació de la llar i l'adquisició d'útils necessaris per al desenvolupament en la vida ordinària”. També podem trobar ajudes l’adaptació de vehicles a motor que comprèn aquelles mesures destinades a facilitar els desplaçaments de manera autònoma.

Per tot açò, Castillo ha advertit del perill que suposaria perdre tots estos avanços socials i tornar a una mera atenció assistencialista que, a més, no gestionaria l’Ajuntament.

Destacats