La Conselleria d'Agricultura assumeix com a prioritat per a 2022 la creació de l'Agència d'Informació i Control Alimentari de la Comunitat Valenciana

La posada en marxa de l'Agència permetrà evitar la 'venda a pèrdues' i 'resultes' entre les persones agricultores i el sector de distribució alimentària

Guardar

Treballador en un camp de taronges recollint la collita
Treballador en un camp de taronges recollint la collita

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha assumit com a prioritat per a 2022 la creació de l'Agència d'Informació i Control Alimentari de la Comunitat Valenciana (AICA), un organisme que millorarà el funcionament de la cadena alimentària i aportarà major transparència en les operacions comercials.

D'aquesta manera aquest projecte s'ha marcat com un dels objectius principals en matèria agricultura i desenvolupament rural per a 2022, en el marc de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

La posada en marxa de l'AICA permetrà evitar la 'venda a pèrdues' dels agents de la distribució alimentària i els contractes de preus 'a resultes' entre els agricultors i la indústria o centrals hortofructícoles.

Per a aconseguir aquests objectius es desenvoluparan actuacions d'inspecció de les operacions comercials entre els operadors, en totes les baules de la cadena, tant productors, com indústria o distribució.

A més, es realitzaran les comprovacions que corresponga de les denúncies per incompliments del que es disposa en la Llei 12/2013 de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Igualment, l'Agència en l'exercici de les seues funcions podrà iniciar d'ofici el procediment sancionador que corresponga per les irregularitats que suposen incompliments de la Llei 12/2013, i, després de la corresponent instrucció, proposar a l'autoritat competent la resolució procedent o, si escau, formular denúncia davant la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, degudament documentada.

A més, la Conselleria durà a terme un observatori de costos de producció agroalimentària i disposarà d'un registre de contractes agraris.

Arxivat a:

Destacats